BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchnowska Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Propozycja modelu zarządzania wiedzą o klientach
Proposing a Model of Customer Knowledge Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 658-665, tab., rys., bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą klienta, Zarządzanie wiedzą, Klient, Komunikowanie marketingowe
Customer Knowledge Management (CKM), Knowledge management, Customer, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa często wyrażają opinię, że podstawą i zarazem miarą sukcesu rynkowego jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii informacyjnych. Niejednokrotnie jednak przekonują się, że samo zastosowanie nowoczesnej technologii nie gwarantuje sukcesu, co zazwyczaj okazuje się, kiedy po jej wdrożeniu organizacja nie osiąga celów, które sobie w związku z tym wyznaczyła. Analiza przyczyn takiego stanu rzeczy pokazuje, że jest on wynikiem braku metodologicznego i kompleksowego podejścia do zagadnienia, a w szczególności braku odpowiedniego przygotowania pracowników. Jedną z technologii, z którymi przedsiębiorstwa wiążą duże nadzieje na poprawę efektywności budowania wartości organizacji, są systemy wspierające zarządzanie wiedzą o klientach. Ich skuteczność zależy jednak nie tyle od zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, ale od przygotowania samej organizacji do realizacji procesów zarządzania wiedzą. W artykule zaprezentowana zostanie propozycja modelu, który może stać się podstawą budowy kompleksowego systemu zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranego odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. (fragment tekstu)

Knowledge about customers is a key asset and sustainable source of competitive advantage in the digital economy. The main purpose of this paper is to present the integrated model of customer knowledge management. This model should help to understand how manage of organizational knowledge about customer to improve customer value. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchnowska D.: Lokalizacja wiedzy o kliencie, [w:] A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek (red.): Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 2. Buchnowska D.: Serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach, [w:] J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.): Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, Wrocław 2010.
 3. Figurska I.: Rozwijanie wiedzy pracowników organizacji w teorii i praktyce, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/75/6.pdf
 4. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr 1, http://www.ementor. edu.pl/arty kul/ index/numer/33/id/717
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w  organizacjach, "E-mentor" nr 1/2005, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=11 5
 7. Jeżak J.: Strategic management - mechanistic and organic approach, w: S. Wilmańska-Sosnowska (red.): Management sciences and knowledge based society, Łódź 2004.
 8. Kaczmarek B., Walczak W.: Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 9. Karwowski W.: Zarządzanie wiedzą, cz. 1, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2004, nr 11, http://www.ciop.pl/13559
 10. Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M.: Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 11. Mikuła B.: Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, "E-mentor" 2006, nr 5.
 12. Perechuda K. (red.): Zarządzanie wiedzą w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą: e-biznes i  zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.
 14. Wrycza S. (red.): Informatyka dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2010.
 15. Zanjani M.S., Rouzbehani R., Dabbagh H.: Proposing a  Conceptual Model of Customer Knowledge Management: A Study of CKM Tools in British Dotcom, w: World Academy of Science, Engineering and Technology 2008, no. 38, http://www.waset.org/ journals/waset/v38/v38-54.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu