BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doligalski Tymoteusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Model zarządzania relacjami z klientami w e-commersie
Conceptual Model of Customer Relationship Management in E-Commerce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 666-673, rys., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Zarządzanie, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Relationships with customers, Management, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie w syntetyczny sposób przedstawia propozycję modelu zarządzania relacjami z klientami w firmach e-commerce'owych. Model ten opiera się na postrzeganiu relacji firmy z klientem jako wymiany wartości. W procesie wymiany firmy dostarczają klientom wartości, otrzymując w zamian wartości od klientów, co znalazło rozwinięcie w wielu modelach konkurowania wartościami dla klientów. Do ważniejszych należy zaliczyć modele stworzone przez R. Kordupleskiego i J. Simona, S. Baker, a w literaturze polskiej B. Dobiegałę-Koronę i M. Szymurę-Tyc. (fragment tekstu)

The paper presents a conceptual model of customer relationship management in e-commerce companies. The proposed model refers to the concept of value exchange between a company and a customer, as well as to the concept of delivering values to customers. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott Ch.: Value Creation in e-Business, "Strategic Management Journal" 2001, no. 22.
 2. http://www.businessweek.com/magazine/content/09_43/b415 2047039565.htm (20.02.2011).
 3. Bagozzi R.P.: Marketing as Exchange, "Journal of Marketing" 1975, vol. 39.
 4. Baker S., New Consumer Marketing: Managing a Living Demand System, Wiley 2003.
 5. Dellarocas Ch.: The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms, "Management Science" 2003, vol. 49, no. 10.
 6. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B.: Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 7. Dobiegała-Korona B.: Wartość klienta czy wartość dla klienta?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1(1).
 8. Doligalski T.: Efekty sieciowe a strategie produktowe, "Marketing i Rynek" 2010, nr 11.
 9. Doligalski T.: Podejścia do badań lojalności klientów handlu elektronicznego, referat zgłoszony na konferencję Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, UMK, 21-23 września 2011.
 10. Doyle P.: Marketing wartości, Felberg SJA 2003.
 11. Kłopocka V.: Komunikacja nieformalna na rynku usług bankowych, "Bank i Kredyt", kwiecień 2006.
 12. Miller R.L, Lewis W.F.: Stakeholder Approach to Marketing Management Using the Value Exchange Models, "European Journal of Marketing" 1991, vol. 25.
 13. Obłój T.: Inwestowanie w reputację nie zawsze jest opłacalne, "Harvard Business Review", październik 2006.
 14. Peppers D., Rogers M.: Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age, Curency Doubleay 1997.
 15. Silverthorne S.: New Research Explores Multi-Sided Markets (wywiad z A. Hagiu), Harvard Business School, Working Knowledge, http://hbswk.hbs.edu/ item/5237.html (20.02.2011).
 16. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 17. Wang S., Beaty S.E., Foxx W.: Signaling the Trustworthiness of Small Online Retailers, "Journal of Interactive Marketing" Winter 2004, vol. 18.
 18. Williams D.: Going from push to pull, "Brand Strategy", February 2007.
 19. Verona G., Prandelli E.: A Dynamic Model of Customer Loyalty to Sustain Competitive Advantage on the Web, "European Management Journal" 2002, vol. 20, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu