BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Angrecka Sabina (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wiatru na prędkość ruchu powietrza w oborze podczas lata
Influence of Wind on Air Velocity in the Barn During Summer
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 89-101, rys., fot., bibliogr. s. 101
Słowa kluczowe
Zwierzęta gospodarcze, Infrastruktura rolnictwa, Rolnictwo, Budynki inwentarskie
Livestock, Agricultural infrastructure, Agriculture, Farm building
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wpływ siły i kierunku wiatru na kształtowanie się prędkości powietrza wentylacyjnego w wybranym obszarze obory wolnostanowiskowej podczas lata. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań wykonano charakterystykę prędkości wiatrów w okresie letnim. Określono zmienność prędkości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wiatrów wiejących z kierunku prostopadłego i równoległego do obory. Zauważono zróżnicowanie prędkości powietrza w zależności od miejsca pomiaru - środkowa część obory była gorzej wentylowana od części przyściennych. Sformułowano wnioski określające przyczyny takiego zaburzenia przepływu powietrza. W celu zwiększenia prędkości powietrza wentylacyjnego w środkowej części obory zalecono zastosowanie mieszaczy powietrza. Zwrócono uwagę na konieczność kontynuowania badań różnych typów obór ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne oraz usytuowanie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents influence of direction and energy of wind on forming of ventilation air velocity in chosen area of the free stall barn during summer. Based on analysis of obtained measurement results characteristics of the wind speed in summer was made. Variability of the ventilation air velocity with take into account of perpendicular and parallel wind direction was determined. Noticed differentiation of air velocity depending on measurement place - central barn area was less ventilated than area close to wall. Proposals setting out the reasons for the abnormal air flow were formulated. In order to increased ventilation air velocity in central part of the barn recommended use to air mixers. Attention was drawn to need of continue studies of different barn types relative to building construction solution and its localization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Albright L.D., Timmons M.B. (1984). Behavior of dairy cattle in free stall housing. Trans. ASAE 27, 1119-1126.
  2. Armstrong D.V. (1994). Heat stress interaction with shade and cooling. Journal of Dairy Science, 77, 2044-2050.
  3. Cook N.B., Bennett T.B., Nordlund K.V. (2005). Monitoring indices of cow comfort in free-stall-housed dairy herds. Journal of Dairy Science, 88(11), 3876-3885.
  4. Herbut P., Angrecka S., Nawalany G. (2013). Influence of wind on air movement in a free stall barn during the summer period. Annals of Animal Science, Vol. 13, No. 1, 109-119.
  5. Jaśkowski J. M., Urbaniak K., Olechnowicz J. (2005). Stres cieplny u krów - zaburzenia płodności i ich profilaktyka. Życie Weterynaryjne, Nr 80(1), 18-21.
  6. Lautner M., Miller A.M. (2003). Kuehe lieben keine heissen Tage sondern kuhlen Kopf. Nachrichtsblatt. Besammungsbv Neustadt a. d. Aisch., 149, 23-25.
  7. Palmer R.W. (2005). Design of large scale dairy cattle in relation to management and animal welfare. Knowledge transfer in cattle husbandry: new management practices, attitudes and adaptation, No.117, 173 - 174.
  8. Reppo B., Mikson E., Vaarak V. (2004). Relation between the indoor and outdoor climate in uninsulated cowsheds. Journal of Agricultural Science, 17(2), 120-125.
  9. Romaniuk W., Overby T. i inni. (2005). Systems of maintenance of cattles. Reference book. Praca zbiorowa. Projekt Bliźniaczy PHARE, Standardy dla Gospodarstw Rolnych. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego
  10. Teye F. K., Hautala M., Pastell M., Praks J., Veermaë I., Poikalainen V., Pajumägi A., Kivinen T., Ahokas J. (2008). Microclimate and ventilation in Estonian and Finnish dairy buildings. Energy and Buildings, 40, 1194-1201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu