BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gręda Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zarządzanie jakością zdrowotną żywności w zakładach żywienia zbiorowego
Management of Safety and Health Quality of Food in Collective Nourishment Institutes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, 2005, s. 237-253, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna, Jakość żywności, Żywienie zbiorowe
Good Hygienic Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP), Food quality, Collective feeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest przedstawienie teoretycznej i praktycznej realizacji zasady Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Osiągnięcie tego celu wymaga postawienia kilku celów pomocniczych, polegających na: zapoznaniu się z regulacjami prawnymi dotyczącymi higieny, bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności, zapoznaniu się z wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności w branży spożywczej, oraz określeniu korzyści i trudności wynikających z wdrażanego systemu HACCP.(fragment tekstu)

This paper presents theoretical and practical aspects, about GMP/GHP principles and HACCP system, realized in institutes of collective nourishment. The reader may be introduced with actual law regulations about hygiene, safety and health quality of food that oblige in Poland and European Union. Paper describes characteristic and rules about management systems of safety and health quality of food, which are initiating in institutes of collective nourishment. We discussed also profits and needs of initiating HACCP system in those organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. AIMS Management Consultants, Seminarium: Standardy HACCP w Polsce i UE. Kampania informacyjna HACCP 2002, Warszawa 2002, s. 8.
 2. Codex Alimentarius, Food Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, Rzym 1997.
 3. Dyrektywa Rady 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych.
 4. W. Dzwolak, Procedury i instrukcje w systemie HACCP, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 10, s. 52-53.
 5. Horubała A., HACCP jako narzędzie w sterowaniu jakością higieniczną (zdrowotną) żywności, "Żywność - Technologia - Jakość" 1995, nr 2 (3), s. 2-9.
 6. Kijowski J., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Integracja i informatyzacja systemów, Warszawa 2003.
 7. Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, Warszawa 2001.
 8. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i System Zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Warszawa 1998.
 9. Korzycka-Iwanow M., Zadernowski M. R., Obiedziński M. W., Realizacja strategii bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 11, s. 5.
 10. Leonkiewicz J., Pakiet higieniczny - nowym prawem wspólnotowym, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 2, s. 6.
 11. Nitecka E., Jakość zdrowotna żywności w wymaganiach Unii Europejskiej, Materiały z Seminarium zorganizowanego w ramach Kongresu Techników Polskich, Warszawa 15 kwietnia 2002 r., Warszawa 2002.
 12. Owczarek L., Karaś M., Jasińska U., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w organizacjach łańcucha żywnościowego wg wymagań projektu ISO 22000, Część I, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 2, s. 36.
 13. Turlejska H., Przewodnik wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, Warszawa 2003.
 14. Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy, Warszawa 2003.
 15. Turlejska H., Pelzner U., Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierujących zakładem, Warszawa 2003.
 16. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63, poz. 634).
 17. Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 2003 nr 208, poz. 2020).
 18. Wijaszka T., Biała Księga Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa żywności, "Życie Weterynaryjne" 2000, nr 75 (4), s. 178-180.
 19. Witkowska H., HACCP w przetwórstwie mięsnym, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu