BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Pozyskiwanie informacji marketingowej z zasobów Internetu
Management of Marketing Data Collecting From Web Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 690-697, tab., bibliogr.8 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Luka informacyjna, Internet, Informacja marketingowa, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa
Information gap, Internet, Marketing information, Enterprise information resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmioty działające na rynku wykorzystują coraz większą ilość informacji. Jedną z przyczyn tej tendencji są olbrzymie możliwości, jakie stworzyły technologie informacyjne. Pozyskiwanie i gromadzenie danych, ich selekcja oraz analiza mają olbrzymie znaczenie dla wszystkich podmiotów niezależnie od sektora działalności. Przedsiębiorstwa mają potencjalny dostęp do bardzo wielu informacji rynkowych, które są dostępne w wielu postaciach. Ponieważ pochodzą one z heterogenicznych źródeł, charakteryzuje je różna jakość oraz różna przydatność z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem i wspomagania procesów decyzyjnych. Informacja, która jest przydatna w procesie decyzyjnym, staje się najwartościowszym dla współczesnych przedsiębiorstw zasobem, czyli wiedzą. Informacja marketingowa to wszelkiego rodzaju informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, stanowiąca podstawę tworzenia wiedzy. Pozwala ona na zredukowanie niepewności decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego i operacyjnego1. Rozbieżność między zapotrzebowaniem na informacje a dostępnym ich zasobem, czyli tzw. luka informacyjna, wyznacza potrzebę zaplanowania działań mających na celu pozyskanie danych, które staną się następnie zasobem informacji dla menedżerów. (fragment tekstu)

The paper presents different methods of marketing information collecting from Web resources and their applications in e-business activity. Web data mining requires proper tools and techniques for data retrieving, collecting and putting to one common structure for further analysis. The paper shows typology of data mining approaches and the ways of collecting marketing data from different web resources. The main methods of marketing data management have been described. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergman M.: The Deep Web: Surfacing Hidden Value, "The Journal of Electronic Publishing" 2001, no. 7.
  2. Devenport T.H.; Prusak L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School, Boston 1998.
  3. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
  4. Idzikowski M., Laska M.: Zarządzanie informacją pozyskiwaną z Internetu, [w:] A. Małachowski (red.): Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  5. Mazur A., Jaworska K., Mazur D.: CRM - zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Madar, Zabrze 2001.
  6. Nowicki A.: System informacyjny marketingu przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2005.
  7. Scime A.: Web Mining: Applications and Techniques, Idea Group Publishing, Hershey 2005.
  8. Stefanowicz B.: Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu