BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dojrzałość procesowa gmin jako warunek udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu gminą
Pocess Management Development Stages n Gminas As The Condition Of Local Community Participation In Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 701-708, bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie gminą, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
District, District management, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie organizacje mają do czynienia z wieloma niespotykanymi dotąd zjawiskami w prowadzonej działalności. Przede wszystkim wzrasta zmienność otoczenia zarówno w ujęciu nieprzewidywalności zmian, jak i ich zakresu. Gospodarka oparta na wiedzy i zarządzaniu informacjami powoduje, że skracają się okresy inkubacji nowo powstających przedsiębiorstw. Na dodatek, inkubacja ta przebiega w sposób prawie niezauważalny dla otoczenia zewnętrznego. Stąd nasileniu ulegają procesy konkurencyjne tak w sektorze biznesowym, jak i publicznym1. Gminy są organizacjami, które w coraz większym stopniu podlegają procesom podobnym do tych z sektora biznesowego. Głównym wyznacznikiem jest tu zjawisko konkurencji o mieszkańców, inwestycje oraz pozytywne opinie społeczności regionalnej. Konkurencja ta ma miejsce wśród gmin nie tylko położonych po sąsiedzku, ale także w wymiarze ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym, co jeszcze bardziej utrudnia proces konkurowania. Wiąże się to z faktem, że gminy zmuszone są monitorować otoczenie bliższe i dalsze oraz podejmować działania wyprzedzające w celu ciągłego odbudowywania nowych przewag konkurencyjnych .(fragment tekstu)

Polish gminas have become very similar to business organizations recently. This change allows them to use many management improvements which come from this area. Gminas may thus implement strategic and financial planning, HR rules and many other organizational ploys. One of them is process management, which allows gminas to attract and use the knowledge and experience of their workers and the requirements of stakeholders in creating organizational structure. The flow of information between management and workers is necessary to implement such organization. Moreover, process management may be implemented moving through the stages of implementation, and only the last stage means full implementation. Also, the procedures of implementation are crucial and must be kept while introducing the new operating system. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batko R.: Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  2. Bińkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w  przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2009.
  3. Flieger M.: Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, Wrocław 2007.
  4. Jabłoński A.: Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej, w: A. Ferens, I. Macek (red.): Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
  5. Jon P.: Local Governance In Western Europe, Sage Publications, London 2001.
  6. Lichtarski J.: O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] M. Romabowska, M. Trocki (red.): Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, AGH, Warszawa 2004.
  7. Nowak J.: Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  8. Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  9. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu