BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Copp Tomasz (Konsulat Generalny RP w Szanghaju), Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w Szanghju na rozwój regionu oraz perspektywy utworzenia polskiego inkubatora naukowo-technologicznego i polskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Chinach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 219-236, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Inkubatory przedsiębiorczości
Science and Technology Park, Enterprise incubators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu dokonuje się określenia wpływu, jaki wywierają parki przemysłowe i technologiczne w Szanghaju na rozwój regionu. Dokonuje się nadto uporządkowania i systematycznego pogrupowania parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju, biorąc pod uwagę ich cele oraz oddziaływanie na rozwój regionu. Generalnie parki przemysłowe i technologiczne w Chinach tworzone są według najnowszych rozwiązań stosowanych na świecie. Ich funkcjonowanie uwzględnia jednak wieloletni rozwój lokalnych wzorców stosowanych w ChRL. W ostatnim czasie obserwuje się w Chinach znaczne zmiany w funkcjonowaniu tych instytucji.(fragment tekstu)

The rapid development of industrial and technology parks in China allows the government to assume that in the year 2020 China will overcome USA in its amount and development. The industrial and technology parks that functions in Shanghai have a positive influence on the regional development. This thesis is confirmed by the results of studies conducted among executive managers of this institutions in Shanghai. Recently there are initiatives to create the first Polish Science and Technology Incubator and the first Polish Academic Business Incubator in China. The signed memorandum of understanding assumes also the creation of the first Chinese Academic Business Incubator in Poland. It would be a step forward to bring the Polish and Chinese entrepreneurial societies together.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beeson M., Contemporary Southeast Asia. Regional Dynamics, National Differences, Palgrav Macmillan 2004;
 2. Benchmarking parków technologicznych w Polsce, wyniki badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008;
 3. Buś-Bidas A., Instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 12(707);
 4. Cai Wenqin, The Status Quo and Development Tendency of Chinese Technology Market, EXPO Technology and International Technology Transfer - Common Development Opportunity, 2010 International Technology Transfer Conference, Shanghai 2010;
 5. Campbell D., Parisotto A., Verma A., Lateef A., Regionalization and labour market interdependence in East and South East Asia, MacMillan Press Ltd., 1997; Chinafinancialdaily.com;
 6. Fan C., Of Belts and Ladders: State Policy and uneven Regional Development in Post-Mao China, Annals of the Association of American Geographers, September 1995, vol. 85;
 7. Fung K., Yan Z., Ning Y., Shanghai: China's World City [w:] Y. Yeung and X. Xu, China coastal Cities: Catalyst for Modernization, University of Hawaii Press, Honolulu, 1992;
 8. High-tech incubator breaks ground at Kettering University, "Building Design and Construction", January 2009;
 9. Lin Yun, The Fact and Outlook of Chinese Incubators, Torch Center, MOST, October 2009
 10. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP, Raport 2007, Poznań 2007;
 11. McAdam M., McAdam R., High tech start-ups In University Science Park inkubator: The relationship between the start-up's lifecycle progression and use of the incunbator's resources, "Technovation" 2008, vol. 28, iss. 5;
 12. Mitsch M., Marketing In der kommunalen Wirtschaftsentwicklungsplanung am Beispiel von Gruendern und Beratern, Trier 2000;
 13. Ning Y., Globalization and the Sustainable Develoment of Shanghai [w:] F.C. Lo, P.J. Marcotulio, Globlization and the Sustainability of Cities in the Asia Pacific Region, United Nations Press, Tokyo 2002;
 14. Olds K., Globalization and Urban Change: Capital, Culture, and Pacific Rim Mega-Projects, Oxford Universities Press, Oxford 2001;
 15. Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta 2009;
 16. Stachowicz J., Bojar M., Sworowska A., Budowa tożsamości regionu - nowy paradygmat zarządzania strategicznego [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Lublin 2008;
 17. Sternberg R., Technologie- und Gruenderzentren als Instrument kommunaler Wirtschaftsfoerderung, Bewertung auf der Grundlage von Erhebung In 31 Zentren und 117 Unternehmen, Dortmund 1988;
 18. Tan C., Chong C., Tan K., Shanghai's Economic and Trade Zones [w:] T.T. Meng, L.A. Meng, JJ. Wiliams, C. Yong, Shi Y., Business opportunities in the Chang Jiang River Delta, China, Nanyang Technological University Singapore, s. 73-90;
 19. Shanghai Statistical Yearbook 2008, Shanghai Municipal Statistics Bureau, China Statistics Press, Shanghai 2008;
 20. Tamasy C., Technologie- Und Gruendezentren in Ostdeutschland - eine regionalwirtschaftliche Analyse, Muenster 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu