BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena K. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Wybrane problemy zarządzania wiedzą w obszarze logistyki
Choosen Issues of Management With Knowledge in the Field of Logistic
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 709-716, bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Logistyka, Zarządzanie gminą
Knowledge management, Logistics, District management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecne uwarunkowania rynkowe wymagają od przedsiębiorstwa zdolności do działania z uwzględnieniem kilku priorytetów działania. Architektura systemu zarządzania przedsiębiorstwem powinna tworzyć kompozycję wielu różnych orientacji bazujących na określonych ideach, wartościach, zasadach i wytycznych, które mogą być wnoszone do przedsiębiorstwa z użyciem różnych koncepcji, zgodnie z zasadą ekwifinalności. Orientacja na wiedzę oraz orientacja na wyniki należą do współczesnych orientacji w zarządzaniu. (fragment tekstu)

The purpose of this article is a presentation of choosen issues of management with knowledge in the field of logistic. Characteristic of knowledge as resources of enterprise was done and its meaning in the process of enterprise management in the conditions of turbulent surroundings was presented. In the second part, the attempt of characteristic of logistical knowledge was undertaken. Furthemore, the abilities of management with knowledge in the field of logistic in the process of creation and maintaining a competitive predominant of contemporary enterprise was presented. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M.: Nowe problemy z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 10.
 2. Gąsowska M.K.: Innovations in production logistics in the conditions of crisis - on the basis of selected companies in north-eastern Poland, [w:] M. Fertsch (red.): Innovative and intelligent manufacturing systems, Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 3. Kempny D.: Dylematy naukowe i dydaktyczne logistyków polskich, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowce 2010.
 4. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kowalska K.: Wiedza w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w: M. Michałowska (red.): Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 6. Krawiec S., Pozyskiwanie wiedzy jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwa transportowego, w: M. Michałowska (red.): Transport w  gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 7. Lichtarski J.: Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.): Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 8. Lisiński M.: Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego, [w:] Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Sopot 2009, nr  2/2.
 9. MacMillan I.C., Selden L.: Przewaga, jaką daje ugruntowana pozycja rynkowa, "Harvard Business Review - Polska" 2010, nr 6.
 10. Malara Z.: Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 2/3.
 11. Rosińska-Bukowska M.: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, [w:] J. Schroeder, B. Stępień (red.): Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 12. Szołtysek J.: Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 8.
 13. Wieczerzycki W.: Rola technologii informacyjnych w  łańcuchu dostaw, [w:] M. Ciesielski, J. Długosz (red.): Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu