BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej w ujęciu regionalnym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 239-250, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Finanse, Polityka innowacyjna
Finance, Innovation policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka innowacyjna stała się centralnym ogniwem współczesnej polityki gospodarczej. Rosnące znaczenie polityki innowacyjnej wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze, jest to konsekwencja rosnącego znaczenia innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ekonomiści są zgodni, że innowacje w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego zyskują na znaczeniu i stają się podstawowym nośnikiem procesów rozwoju, decydującym o poziomie konkurencyjności poszczególnych podmiotów i regionów. Po drugie, niedoskonałość mechanizmów rynkowych i ułomność samoregulacji rynku wymuszają ingerencję podmiotów publicznych w stymulowanie procesów innowacji. Zaangażowanie sektora publicznego widoczne jest tak na poziomie europejskim, krajowym, jak i regionalnym(fragment tekstu)

Innovation policy has become a central part of contemporary economic policy and its regional dimension is the fundamental scale to stimulate the innovative capacity of the economy. Financing the development of innovation processes, such as whole innovation policy, has a two-dimensional character. On one hand, it comprises of the financial support which has a regional character and is implemented by regional/ local government; on the other hand, it has a national dimension and is implemented within the state economic policy. The paper is an attempt to make a balance of financial resources transferred to regions in order to strengthen their innovation capacity. Its aim is to identify the size of financial support for innovation processes for each Polish region, taking into account the financial resources addressed equally to the companies, local governments and institutions responsible for promotion of innovation processes and technology transfer.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analizy regionalne jako narzędzie wspierające procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, "Przegląd Regionalny" nr 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009;
  2. Innowacyjność gospodarki. Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006, Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009;
  3. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
  4. Nowakowska A., Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wyd. Biblioteka, Łódź 2009;
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2009 rok, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
  6. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE . Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu