BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Marianna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Skwarnik Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
Tytuł
Podstawy analizy porównawczej gminnych centrów informacji na Dolnym Śląsku
Foundations of Comparative Analysis in Lower Silesia's Communal Information Center
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 717-725, tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Gmina, Informacja, Analiza porównawcza
District, Information, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego szczególnie istotne jest przyzwyczajenie do nowoczesnych technologii osób zamieszkujących małe miejscowości i wsie, gdzie dostęp do tych technologii jest znacznie bardziej utrudniony. Z tego względu jednym z działań przewidzianych już dekadę temu w dokumencie ePolska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 było utworzenie sieci ośrodków informacyjnych, które zapewnią społecznościom lokalnym dostęp do komputerów i Internetu (fragment tekstu)

Creation of Communal Information Center was one of the most important assignments responsible for stipulation of country information society as well as local job market. This paper shows condition of communal information center in Lower Silesia region. Main research was focused on internet services conducted by each center. Their actual quantity and capacity is inducing a search for new development impulse. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Flieger M.: Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej - studium przypadku, [w:] E-gospodarka w  Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010.
  2. Informator dla gminnych centrów informacji, www.wup.poznan.pl/att/ informatory/ Informator_dla_Gminnych_Centrow_Informacji.pdf,dostępne 20.02.2011 roku.
  3. Interaktywna gmina. Drugi ranking internetowych serwisów samorządowych w województwie dolnośląskim, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska. Wrocław 2008, http://www.dolnyslask.wroc.pl
  4. Interaktywna gmina. Trzeci ranking internetowych serwisów samorządowych w województwie dolnośląskim, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska. Wrocław 2009, http://www.dolnyslask.wroc.pl
  5. Łukasik-Makowska B., Sala J.: Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2011 (w druku)
  6. Raport o działalności gminnych centrów informacji w  województwie mazowieckim,http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/ WRPRP/partlok/Partnerstwo/Rapo rt_o GCI_- do_druku.pdf (20.02.2011).
  7. Pawlak H., Nierebiński R.: Internet jako narzędzie wspomagające poszukiwanie pracy, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i  perspektywy rozwoju, cz. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010.
  8. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_r ozwoju_spoleczenstwa _ informacyjnego_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html
  9. Vossen G., Hageman S.: Serwis Web 2.0 od pomysłu do realizacji, Helion, Gliwice 2010.
  10. Gminne Centra Informacji Wielkopolski "dobre praktyki", http://www.wup. poznan. pl/.../Gminne_Centra_Informacji_-_Dobre_praktyki.pdf (20.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu