BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 251-266, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Finanse, Polityka innowacyjna
Finance, Innovation policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest analiza wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rozwój działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Prezentowane wnioski oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych metodą case study wśród właścicieli małych i średnich firm funkcjonujących w ŁSSE(fragment tekstu)

Small and medium enterprises play an important role in economic development of the whole country, they also improve the developmental dynamics of individual regions thus positively influencing decrease of unemployment, providing local markets with goods and offering services to local communities. Market closeness, well- developed social and technical infrastructure as well as access to specialised services and funds have a positive impact on the development of these companies. Special Economic Zones have occurred to be one of the instruments of support for the SME sector. The zones assure favourable conditions for business activity and foreign investment. Foreign companies operating within the SEZ provide new business standards such as technology, experience in production processes, business contacts, good practice in training employees which are all of great significance for the development of the SME sector as well as the main source of new technologies for them. The aim of this study is to analyse the influence that Special Economic Zones have on the development of innovative activity of small and medium enterprises considering the Lodz Special Economic Zone as an example.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010;
 2. Jonasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskie, Difin, Warszawa 2009;
 3. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/EDEA1667-FD25-4297- AC8C988DA77 89AC6/51415/Koncepcja.pdf;
 4. Kryńska E., Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Wydawnictwo "Scholar" Warszawa 2000;
 5. Pilarska C., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009; Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, PAIIZ, Warszawa 2009;
 6. Raport Polskie SSE - okiem przedsiębiorcy, Deloitte 2010, http://www.paiz.gov. pl/files/?id_plik=13436;
 7. Raport Specjalne Strefy Ekonomiczne - opinie przedsiębiorców, Deloitte 2009, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=11156;
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU z dnia 29 grudnia 2008
 9. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003;
 10. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274; 2008, nr 118, poz. 746;
 11. www.lsse.home.pl/index.php?page/menu/40/;
 12. www.lsse.home.pl/index.php?page/menu/59/;
 13. www.lsse.home.pl/index.php?page/menu/60/;
 14. www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse;
 15. www.sse.lodz.pl/index.php?page/menu/428/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu