BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Pojęcie "organizacja " w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej ( ICT)
The concept of the organization in the light of the development of information and communication technology (ICT)
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 76-85, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zarządzanie zmianami, Synergia
Network organisations, Information and Communication Technology (ICT), Change management, Synergy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój ICT spowodował nowe spojrzenie na pojęcie "organizacja". Zgodnie z podejściem systemowym w organizacji każdy z jej elementów ma za zadanie działać dla jej dobra (optimum globalne). Inaczej jednak zachowują się sieciowe organizacje. Tworzone są wtedy, jeżeli uzyskane zostaną efekty ekonomiczne wszystkich pojedynczych elementów ją tworzących (optima lokalne). Wyniki całości nowej organizacji nie są już tak istotne dla pojedynczych elementów organizacji. Hipoteza ta została przedstawiona przy pomocy analizy przypadków i sformalizowanego modelu biznesowego.(abstrakt oryginalny)

The development of information technology led to new insights into the paradigm of the organization. According to the system approach in the organization, each of its elements is to work for the good (global optimum). However, other networking organizations behave. They are created when will be obtained if the economic effects of all the individual elements making up the (local optima). Results of all of the new organization are not so important for the individual components of the organization. This hypothesis has been presented with the help of case studies and formal business model(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chayesa A., Chayesa A.H., On compliance, "International Organization" 1993, Vol. 47, Iss. 02.
 2. Biddick M., The Big Data Management Challenge, "InformationWeek" Reports, 04/2012.
 3. Drucker P., The New Organisation, "Harvard Business Review" 1998, No. 1-2.
 4. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation, Harper Business, New York 1994.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
 6. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 7. Kisielnicki J., Virtual Organisation as a Product of Information Society, "Informatica" 1998, No. 22.
 8. Kisielnicki J. (ed.), Modern Organization in Virtual Communities, IRM Press, Hershey, London, Beijing 2002
 9. Kisielnicki J. (ed.), Virtual Technologies, Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISR, New York, Hershey 2008.
 10. Kisielnicki J., Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) jako narzędzie w modernizacji gospodarki, [w:] Powiązania zewnętrzne, praca zbiorowa pod red. W. Morawskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 11. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 12. Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 13. Mayer-Schonberger [13] V., Kenneth C., Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, New York 2013.
 14. Senge P., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 15. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
 16. Szpaderski A., Prakseologiczna teoria zarządzania, [w:] Koncepcje i metody zarządzania, S. Duchniewicz (red.), Wydawnictwo PTM, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu