BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezrobocie w Łodzi w okresie transformacji (wybrane aspekty)
Unemployment in Łódź in Transformation Period (Selected Aspects)
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 241-252, tab., bibliogr. 14 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Bezrobocie strukturalne
Activity rate of population, Unemployment, Structural unemployment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest zatem poszerzenie znajomości problematyki dotyczącej wybranych aspektów (problemów) bezrobocia w łódzkiej gospodarce w kontekście ilościowym i w pewnym stopniu jakościowym (z uwzględnieniem kwestii bezrobocia, jako przejawu niewykorzystania siły roboczej). Omówione będą m.in. różnorodne zagadnienia związane ze stanem i strukturą bezrobocia. W opracowaniu wykorzystano dane z roczników statystycznych i innych publikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.(fragment tekstu)

The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes both of local and national character. In this situation, the role of the Łódź labour market undergoes a constant evolution. This paper concerns the analysis of the selected aspects of unemployment in Łódź. The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure of unemployment in Łódź. The report is based on statistical data and informations provided by the Provincial Statistical Office in Łódź and the Provincial Labour Office, as well as by the Central Statistical Office in Warszawa. The data were helpful when analyzing unemployment in Łódź. It should be noted also that a number of different issues connected with the Łódź local labour market are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kw. 2008, US, Łódź, luty 2009, nr 12.
 2. Bussines Guide Łódź 2008/2009, Wydawnictwo Hamal, Łódź 2008.
 3. Dzięcielska-Machnikowska S., Pięć lat badań nad bezrobociem w Łodzi 1991-1995, Łódź 1997.
 4. Globalizacja polskich metropolii, pod red. A. Kuklińskiego, J. Kołodziejskiego, T. Markowskiego, W. Dziemianowicza, Euroreg, Warszawa 2000.
 5. Krajewski S., Perspektywy restrukturyzacji województwa łódzkiego, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2000.
 6. Kryńska E., Bezrobocie w wielkim mieście. Studium przypadku Łodzi, "Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta", Wrocław 2002, z. 3(44).
 7. Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006 dla miasta Łodzi, UMŁ, Łódź 2003.
 8. Prognoza ludności Łodzi do roku 2020, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, pod. red. W. Michalskiego, RCSS, PTG, Łódź 1999.
 9. Rynek pracy i zasobów ludzkich w Łodzi i regionie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Agencja Zatrudnienia "Randstatd", 15 luty 2007, s. 3-4.
 10. Statystyka Łodzi 2002, US, Łódź 2002.
 11. Statystyka Łodzi 2008, US, Łódź 2006.
 12. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, IBnGR, Warszawa, styczeń 2001.
 13. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2005 rok, Wydział Strategii i Analiz Urzędu Miasta , Łódź, czerwiec 2006.
 14. Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., US, Łódź, luty 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu