BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszendybył-Skulska Ewa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie
The Nature of Knowledge Management in Hotel Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 763-770, rys., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Hotelarstwo
Knowledge management, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym zadaniem hoteli pozwalającym im na uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest świadczenie usług satysfakcjonujących klientów i ciągłe dążenie do wzrostu ich lojalności. Jest to możliwe dzięki oferowaniu odpowiedniej jakości, tzn. zgodnej z oczekiwaniami klientów lub przewyższającej je. Jakość usług hotelarskich zależy od wielu elementów m.in. rzetelności, niezawodności1. Dlatego hotele potrzebują pracowników, którzy sprostają wymaganiom różnych klientów. Jednak może wystąpić wiele problemów związanych z jakością, ponieważ pracownicy nie w pełni rozumieją konsekwencje interakcji usługowych i preferencje klientów. W związku z tym coraz ważniejsza w hotelach staje się wiedza pracowników m.in. o preferencjach gości. Wymaga to pozyskiwania i wykorzystywania doświadczeń pracowników. (fragment tekstu)

Today, knowledge management seems to be one of the most important tasks any hotel manager has to face in order to, in an optimal way, take advantage of the possibilities it offers and, at the same time, create conditions for its development. However, despite the fact that the concept of knowledge management is common to many other branches, hotel industry still does not fully benefit from the concept which undoubtedly is a consequence of its specific qualities. Huge international hotel systems elaborating quality standards, geographically scattered, should be particularly interested in implementing the concept of knowledge management which enables to obtain competitive predominance in the market. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batorski J.: Pozyskiwanie wiedzy przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku turystycznym, [w:] M. Bednarczyk (red.): Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
  2. Bednarczyk M. (red.): Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
  3. Borkowski S., Wszendybył E.: Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007.
  4. Bouncken R.B.: Knowledge Management for Quality Improvements in Hotels, w: R.B. Bouncken, S. Pyo (red.): Knowledge Management in Hospitality and Tourism, The Haworth Hospitality Press, Binghamton 2003.
  5. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zrządzania, PWE, Warszawa 2002.
  6. Fazlagić A.: Wiedza ukryta (Tacit Knowledge), "Problemy Jakości" 2003, nr 9.
  7. Huczek M.: Wiedza czynnikiem rozwoju organizacji non profit, [w:] A. Chodyński (red.): Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, Sosnowiec 2004.
  8. Pfeffer J., Sutton R.I.: Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w  organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  10. www.gazeta-it.pl/archiwum/git07/zarzadzanie_wiedza_kons .html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu