BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Uczelnia - organizacja służąca otoczeniu
Acade My - Organisation Ser Ving Its En Viron Ment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 25-36, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Edukacja, Nauka
Business environment, Education, Science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany systemowe w Polsce po 1989 roku wpłynęły na rozwój gospodarczy powiązany z przejmowaniem z zachodu Europy wzorców technologicznych, postaw, motywacji i rozwiązań oraz systemów wartości, które skłaniają społeczeństwo do długofalowego wysiłku na rzecz osiągania pozycji społecznych oraz innych celów zgodnych z logiką funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie sprawia, że pojawia się problem kształcenia ustawicznego jako istotnego czynnika rozwoju społeczeństw i jednostek. Zmiany technologiczne, rozwój technik masowej komunikacji, przeobrażenia w sferze pracy, konkurencja na rynku pracy, potrzeba stałego dostosowywania się do nowych uwarunkowań prowadzą do konieczności powstania społeczeństwa uczącego się, stając się równocześnie wyzwaniami wobec edukacji, która przybiera charakter kształcenia ustawicznego, będącego procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia, rozumianego jako wymóg cywilizacyjny. (fragment tekstu)

The article shows the need for a role revision that institutions of higher education should undergo. Among some of the reasons for such a revision are: globalisation, dynamic social and economic changes and the progress of the knowledge based economy. These factors induce new forms of co-operation between science and education, economy and the local government, which creates a situation, where an institution of higher learning will fulfill its role only if it evolves towards a socially responsible organisation which serves its environment. The model of a higher education institution hitherto prevailing and based on education and scientific research should be extended to the knowledge trasnfer form the university to bussiness and the local government. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breschi S., Lissoni F., Montobbio F., The scientific productivity of academic inventors: New evidence from Italian data, "Economics of Innovation and New Technology", vol. 16, no. 2/2007, .
 2. D'Este P., Patel P., University-industry linkages in the UK : What are the factors underlying the variety of interactions with industry?, "Research Policy", vol. 36/2007.
 3. Góralska R., Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, (w:) Z. Kruszewski, Modernizacja edukacji i projekty międzynarodowe, Płock 2008.
 4. Handy Ch.B., Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa 1998.
 5. Jóźwiak J., Kodeksy i rzeczywistość. O przyczynach naruszania zasad, (w:) K. Kloc, E. Chmielecka (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Warszawa 2004.
 6. Mowery D., Nelson R., Sampat B., Ziedonis A., Ivory tower and industrial innovation. University-industry technology transfer before and after the Bayh-Dole Act, Stanford Business Books, Stanford 2004.
 7. Parston G., Osiąganie wyników społecznych, (w:) Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Warszawa 1998.
 8. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Warszawa 2009.
 9. Szarucki M., Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, .
 10. Szarucki M., Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA , .
 11. Välimaa J., Hoffman D., Knowledge society discourse and higher education, "Higher Education", nr 56/2008 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu