BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopelko Agnieszka (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
Legitimacy of the political power in post-Soviet Central Asian countries
Legitymacja władzy politycznej w postradzieckich krajach Azji Centralnej
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 42-53, tab., bibliogr. 29 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Prawomocność, Autorytaryzm, Władza, Przywództwo, Przywództwo polityczne, System polityczny, Totalitaryzm, Kraje postkomunistyczne
Legitimacy, Authoritarianism, Power, Leadership, Political leadership, Political system, Totalitarianism, Post-communist countries
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja Środkowa
Central Asia
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań legitymacji (legitymizacji) politycznej w postradzieckich krajach Azji Centralnej, analiza specyficznego modelu przywództwa w regionie i głównych kierunków transformacji politycznej od totalitaryzmu do autorytaryzmu przy uwzględnieniu paradygmatów władzy politycznej. W postradzieckich krajach Azji Centralnej pozostałości poprzedniego reżimu są widoczne zarówno w tradycyjnej mentalności, jak i formalnych i nieformalnych powiązaniach klanowych i oligarchicznych. Władza reprezentuje model "neopatrymonialnego" autorytarnego reżimu z superprezydenckim systemem rządów. Specyficzna jest silna pozycja przywódcy oparta na partii rządzącej bądź na armii. Wybory utraciły swój charakter wolnej politycznej rywalizacji. Pomimo, że są regularnie organizowane, nie gwarantują alternacji władzy, a jedynie legitymizują dotychczasową. Stanowią one raczej plebiscyt prezydenckiej popularności niż demokratyczną formę reprezentacji narodu. (abstrakt oryginalny)

The research paper aims to identify the determinants of political legitimacy in post-Soviet countries of Central Asia, to analyse the specific model of leadership in the region and to study the main directions of political transition from totalitarianism to authoritarianism in the Central Asian systems including paradigms of political power. In post-Soviet countries of Central Asia, the remains of a former regime are reflected both in the traditional mentality and in the informal or formal oligarchic and clan political connections. The authorities represent the model of the "neopatrimonial" authoritarian regime with a super-presidential ruling. A specific phenomenon is the significance of a strong leader based on its own ruling party or the armed forces. Elections in the countries have lost their character of a free political competition. Although the elections are held regularly, they do not provide an opportunity to transfer power. Their only purpose is to legitimize it so they have become a plebiscite for presidential popularity rather than a democratic form of people's representation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Herbut R. (2000), Leksykon politologii, ATLA 2, Wrocław
 2. Apodaka E., Villarreal M. (2006), Conceptions of power and paradigms of legitimacy, International Society of Political Psychology, 29th Annual Scientific Meeting, Barcelona
 3. Beetham D. (1991), The Legitimation of Power, Macmillan, London
 4. Beetham D., Lord C. (1998), Legitimacy and the European Union, in: Political Theory and the European Union. Legitimacy, constitutional choice and citizenship, Routledge, London
 5. Bielewicz A., Rakowska E., Islam Karimow: Najbardziej krwawy spośród satrapów, http://www.psz.pl/tekst-2031 [10.06.2014]
 6. Bodio T., Mołdawa T. (2007), Konstytucje państw Azji Centralnej, ELIPSA, Warszawa
 7. Dahl R.A. (1965), Modern Political Analysis, Englewood Cliffs, in: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (2002), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 8. Freedom in the World 2013, http://www.freedomhouse.org [05.07.2014]
 9. Herbut R., Baluk W. (2010), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 10. Jarosiewicz A., Kazachstan przygotowuje się do sukcesji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-06-23/kazachstan-przygotowuje-sie-do-sukcesji [23.06.2010]
 11. Konopelko A. (2010), Przywództwo w systemach centralnoazjatyckich, in: J. Marszałek-Kawa (ed.), Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, Adam Marszałek, Toruń
 12. Lang J., Postępujący kryzys w Kirgistanie - w stronę państwa upadłego, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-06-12/postepujacy-kryzys-w-kirgistanie-w-strone-panstwa-upadlego [12.06.2013]
 13. Lindblom C. (1977), Politics and Markets: The World's Political - Economic System, Basic Books, New York
 14. Linz J.J. (2000), Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Boulder, in: T. Żyro (2004), Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa
 15. Lipset S.M. (1995), Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, in: T. Żyro (2004), Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 16. Łomanowski A. (2006), Wpływ dzieci przywódców Azji Centralnej na sytuację polityczną i gospodarczą państw i regionu, Bezpieczeństwo Narodowe 2
 17. Matusiak M., Uzbekistan: Próba generalna kryzysu sukcesyjnego?, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-04-17/uzbekistan-proba-generalna-kryzysu-sukcesyjnego [17.04.2013]
 18. Nations in Transit 2013, 2014. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, http://www.freedomhouse.org [05.07.2014]
 19. Osmonov J. (2009), Kyrgyz President offers alternative line of succession, 12/23/2009 issue of the CACI Analyst, Central Asia-Caucasus Institute
 20. Pałecki K. (2002), Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, in: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (2002), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 21. Rashid A. (2003), Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, DIALOG, Warszawa
 22. Sodigov A. (2009), Tajik president appoints daughter as deputy foreign minister, 10/14/2009 issue of the CACI Analyst, Central Asia-Caucasus Institute
 23. Strachota K., Wybory w Kazachstanie, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-01-18/wybory-w-kazachstanie [18.01.2012]
 24. Strachota K., Kirgistan: krok w stronę pozornej stabilizacji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-06-30/kirgistan-krok-w-strone-pozornej-stabilizacji [30.06.2010]
 25. The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2012, https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12 [02.07.2014]
 26. Uzbekistan: Senat przyjmuje poprawki ustrojowe, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-03-30/uzbekistan-senat-przyjmuje-poprawki-ustrojowe [30.03.2011]
 27. Wierzbicki A. (2010), Przywództwo i elity krajów WNP w perspektywie badań etnopolitycznych, in: T. Bodio (2010), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP, ASPRA-JR, Warszawa
 28. Zamarajewa A. (2007), Kazachstan-Uzbekistan: rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej, Akademia Humanistyczna, Pułtusk
 29. Zapaśnik S. (2006), "Walczący islam" w Azji Centralnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu