BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Andrzej (Pomeranian University in Słupsk)
Tytuł
Służba Więzienna a współdziałanie w systemie bezpieczeństwa
Prison Service and Cooperation in System of Safety
Źródło
International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS), 2014, vol. 2, s. 110-121, fot., tab., biblogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
System penitencjarny, Bezpieczeństwo, Współpraca, Więziennictwo, Zarządzanie kryzysowe
Penitentiary system, Security, Cooperation, Prison system, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Służba Więzienna z uwagi na totalny charakter i miejsce wykonywanych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu zmuszona jest do współdziałania z innymi grupami dyspozycyjnymi w celu optymalizacji swoich działań. Działania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i współdziałaniem muszą być systematycznie dostosowywane do pojawiających się nowych zagrożeń by skutecznie oddziaływać na potencjalne źródła zagrożeń. (abstrakt oryginalny)

Prison service in view of total character and place of executable task is enforced affirmation of safety on purpose for with other discretional groups for optimization of operation society having cooperation. Operations related with assuring safety and there must be fitted cooperation affect for potential sources of threats new threats systematically appearing forcefully. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 14-18.
  2. Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 3 (2013) 69-74.
  3. Borowski A., International Letters of Social and Humanistic Sciences 5 (2013) 79-83.
  4. Borowski A., Podoficerowie w Służbie Więziennej, w: (red J. Maciejewski) Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wrocław (2006).
  5. Borowski A., Służba Więzienna jako grupa dyspozycyjna, w: (red. J. Maciejewski, O. Nowaczyk) Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wrocław (2005).
  6. Borowski A., Rola instytucji totalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, w: (red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak) Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Lublin 2004.
  7. Borowski A., Czynniki dezintegracji społecznej funkcjonariuszy więziennictwa i ich rodzin; (red. J. Maciejewski, W. Nowosielski) Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, Wrocław (2009).
  8. Maciejewski J., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, w: (red. J. Maciejewski) Socjologia tom XXXI Wrocław (2001).
  9. Zagórski Z., Socjologia bezpieczeństwa. O potrzebie nowej subdyscypliny, w: (red. J. Maciejewski) Socjologia tom XXXI Wrocław (2001).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2697
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu