BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - budżet partycypacyjny
Social participation in shaping the budget of a local government in Poland - the participatory budget
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 108-122, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Partycypacja społeczna, Budżet, Budżet gminy, Gmina, Tworzenie projektów, Podaż, Popyt, Demokracja uczestnicząca
Social participation, Budget, District budget, District, Creating projects, Supply, Demand, Participatory democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje w Polsce postać budżetu partycypacyjnego. Zamierzonym efektem wprowadzenia tej formy demokracji uczestniczącej jest zwiększony poziom zadowolenia mieszkańców z usług publicznych. W związku z brakiem analiz tego zagadnienia na gruncie polskiej nauki celem artykułu była próba dokonania analizy konstrukcji budżetu partycypacyjnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy w trzech aspektach: procedury tworzenia budżetu partycypacyjnego w świetle dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażaniem; zestawienia popytowo - podażowego na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego; zestawienia szans i zagrożeń wynikających z implementacji budżetu partycypacyjnego. Przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów źródłowych Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy, literatury przedmiotu dotyczącej budżetu partycypacyjnego oraz ekonomii wspólnego dobra, danych uzyskanych w wywiadzie z naczelnikiem Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. (abstrakt oryginalny)

Social participation in shaping the budget of a local Polish government takes the form of the participatory budgeting. The intended effect of the introduction of this form of participatory democracy is the increased level of citizen satisfaction with public services. In view of the lack of analysis of this issue on the basis of Polish science, the goal of this article was to analyze the structure of the participatory budget on the example of the capital city of Warsaw in three aspects: the procedure of creating a participatory budget in the light of experience with its implementation; the supply-demand collation of projects within the participatory budget; the analysis of opportunities and threats resulting the implementation of the participatory budget. The following materials were used during the preparation of this article: source materials from the Centre for Social Communications of Warsaw, literature on participatory budgeting and the economics of common good, data from the interview with the chief Department of Public Consultation and Participation Warsaw office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abers R. (2000), Inventing local democracy: grassroots politics in Brazil. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Colorado
 2. Avritzer L. (1999), Public Deliberation at the Local Level: Participatory Budgeting in Brazil, Universidade Federal de Minas Gerais, Wisconsin
 3. Baiocchi G. (1999), Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment and Deliberative Democratic Theory, University of Wisconsin-Madison, Madison
 4. Bollier D. (2014), The Commons. Dobro wspólne dla każdego, Faktoria, Zielonka
 5. Budżet Partycypacyjny, Warszawa 2015, http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl [01.07.2014]
 6. Felber Ch. (2010), Die Gemeinwohl-Okonomie - Das Wirtschaftsmodell der Zukunf, Deuticke
 7. Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge
 8. Petroff-Skiba A. (2011), Tak konsultowaliśmy... Warszawa dzieli się dobrymi praktykami, Wydawnictwo Urzędu ąd Miasta Stołecznegom.st. Warszawa, Warszawa
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
 10. Weitzman M. (1986), The Share Economy: Conquering Stagflation, Harvard University Press, Cambridge
 11. Załącznik nr 1 do Regulaminu przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy oraz wykazu danych uzyskanych od koordynatorów budżetu partycypacyjnego w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu