BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madras Tomasz (Politechnika Białostocka), Mitura Małgorzata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Dochody własne miast wojewódzkich w analizie ich kondycji finansowej
Own-sources revenues of voivodeship capital cities in the analysis of their financial condition
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 123-134, tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Dochody, Dochody gminy, Miasto, Kondycja finansowa
Public finance, Local government, Income, Local revenues, City, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wysokości i struktury dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w analizie ich kondycji finansowej. Na przykładzie miast wojewódzkich przeprowadzone zostało porównanie sytuacji samorządów przy wykorzystaniu wybranych wskaźników. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić przydatność zastosowanych wskaźników. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące zróżnicowania kondycji finansowej samorządów oraz perspektyw ich rozwoju, a także kierunków pożądanych zmian polityki państwa. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of the amount and the structure of the own-sources revenues of local government units in the analysis of their financial condition. Following the example of the voivodship capital cities the situation of these units has been compared using selected indicators. The analysis led to the conclusion about the usefulness of the employed indicators. On the basis of that one can formulate conclusions regarding the financial standing of the local governments and their development perspectives, as well as the proposals for government policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [31.08.2014]
 2. Brezdeń P., Spallek W. (2012), Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 19
 3. Będzieszak M. (2010), Władztwo dochodowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 39, s. 95-105
 4. Borodo A. (2012), Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawne LexisNexis, Warszawa
 5. Główny Urząd Statystyczny (2013), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Studia i Analizy Strategiczne, Warszawa
 6. Izdebski H. (2014), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawne LexisNexis, Warszawa
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483)
 8. Łukomska-Szarek (2012), Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządów lokalnych, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2, s. 271-285
 9. Madras T. (2013), Białystok w rządowych dokumentach strategicznych - wybrane zagadnienia, Ekonomia i Zarządzanie 3, s. 180-192
 10. Ministerstwo Finansów (2012), Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011, Warszawa
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966)
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578)
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95)
 14. Żabka A., Turek-Radwan M. (2011), Analiza wskaźnikowa dochodów gminy - przegląd stosowanych metod, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 100-116
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu