BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frejtag-Mika Eliza (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Sieradzka Katarzyna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Niestabilność finansowa i rozwojowa regionów a dobrobyt społeczeństw lokalnych
Financial and developmental instability of regions and the well-being of local communities
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 135-145, tab., bibliogr. 7 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Zróżnicowanie regionalne, Rozwój regionalny, Deficyt budżetowy, Budżet lokalny, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Prosperity, Regional diversity, Regional development, Budget deficit, Local budget, Equal opportunity of developing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podejęto zagadnienia dysproporcji rozwojowych regionów w Polsce, problemów związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, jak również zróżnicowania społeczno-gospodarczego w poziomie i jakości życia społeczeństwa (gospodarstw domowych). Przedstawiono i usystematyzowano badania dotyczące rozwoju regionalnego, jak również wskazano działania mające na celu zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the developmental disparities among Polish regions and the problems of financing local authorities in the context of financial stability. Additionally, the socio-economic differences of living standards and the quality of life of the society (households) is analysed. Research into regional development is discussed and systematized. Actions to reduce imbalances in socio-economic development of Polish regions are proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., Panek T. (2011), Diagnoza społeczna 2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa
  2. Leszczyńska M. (2013), Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Naukowy 34, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  3. Malina A (2006), Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, Przegląd Statystyczny 1
  4. Stec M. (2013), Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Naukowy 34, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  5. Strahl D. (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  7. Wosiek M. (2013), Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Naukowy 34, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu