BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zmiany korelacji stóp oszczędności i wzrostu gospodarczego w regionach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego
Changes in the correlation between savings and economic growth in regions with different levels of economic development
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 146-157, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy regionu, Wzrost gospodarczy, Oszczędności, Rozwój regionalny
Economic growth of the region, Economic growth, Savings, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę zmian, jakie w krótkim okresie nastąpiły pomiędzy oszczędnościami a wzrostem gospodarczym w wybranych regionach świata. Wykorzystano dane publikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Analizując dane dla lat 1980-2012 wskazano pewne tendencje charakteryzujące związki pomiędzy oszczędnościami i PKB. Ze względu na poziom rozwoju poszczególnych regionów i ich związki z gospodarką światową korelacja pomiędzy oszczędnościami a PKB w krajach rozwijających się, będących biorcami kapitału, jest dodatnia. Ujemne wskaźniki charakteryzują w długim okresie kraje wysoko rozwinięte, będące dawcami kapitału. Natomiast w krótkich okresach zmian wywołanych kryzysami zależności te ulegają zaburzeniom, a nawet odwróceniu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the changes that have occurred within a short period in the relationship between savings and economic growth in selected regions of the world. The data published by the International Monetary Fund were used. Certain trends in the relationship between savings and GDP have been identified after analysing data for the years 1980-2012. It was pointed out that due to the level of development of particular regions and their relationships with the global economy correlation between savings and GDP in developing countries who are recipients of capital is positive. Negative indices (in the long run) are typical for developed countries which are donors of capital. However, in the short periods of changes caused by crises the dependence of the variables mentioned above is distorted or even reversed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Comin D., Howitt P., Tecu I. (2009), When does domestic saving matter for economic growth?, Harvard Business School Working Paper 09-080
 2. Bartkowiak R. (2008), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 3. Bartkowiak R. (2013), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 4. Carroll Ch., Weil D.N. (1993), Saving and Growth. A Reinterpretation, NBER Working Paper Series 4470
 5. Economic SYNOPSES (2009), Personal Saving and Economic Growth, No 46
 6. Friedman M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton
 7. Liberda B. (2000), Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa
 8. Modigliani F. (1970), The Life Cycle Hypothesis of Saving and Intercountry Differences in the Saving Ratio, w: W. Elits (red.), Introduction, Trade, Growth: Essays in Honour of Sir Roy Harrod, Clarendon Press, Oxford
 9. Mohan R. (2006), Casual relationship between savings and economic growth in countries with different income levels, Economic Bulletin 5 (3), s. 1-12
 10. Paxson Ch. (1996), Saving and growth: Evidence from micro data, European Economic Review 40, s. 255-288
 11. Sobczyk M. (2006), Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Uniwersyt Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 12. Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 70, s. 65-94
 13. World Economic Outlook 2013 (2013), http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx [17.04.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu