BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Acewicz Mirosław (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Promocja społecznego uczenia się zjawiska starości
Promotion of social learning phenomena of ageing
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 185-195, bibliogr. 29 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Proces starzenia, Ludzie starsi, Uczenie się, Promocja, Reklama, Kampanie społeczne
Aging process, Elderly people, Studying, Promotion, Advertising, Social campaigns
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postawę ludzi młodych umieszczających starość na margines współczesnego życia można zmienić przez uczenie się społeczne i promocję pożądanych zachowań. Zrealizowane reklamy społeczne starości nie spełniają jednak koniecznych warunków precyzyjnego określania adresata, treści i właściwego zasięgu. (abstrakt oryginalny)

The attitude of young people pushes ageing to the margins of modern life. It can be changed by social learning and the promotion of desired behaviors. Accomplished social advertising on old age, however, does not fulfill the necessary conditions for the precise determination of the recipient, content and appropriate range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A. (1988), Self-regulation of motivation and action through goal systems, w: V. Hamilton, G.H. Bower, N.H. Frijda (red.), Cognition perspectives on emotion and motivation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
 2. Bezpieczny senior w komunikacji miejskiej, http://www.umelblag.pl [16.06.2014]
 3. Bogunia-Borowska M. (2003), Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 4. Donnelly J.H. (1970), Social character and acceptance of new products, Journal of Marketing Research 7, s. 111-113
 5. Dziadkowie i wnuki - relacje i przesłania, http://www.rodzina.senior.pl [16.06.2014]
 6. Hanna G. (1980), A typology of consumer needs, w: J.N. Sheth (red.), Research in Marketing 3, JAI Press, Greenwich
 7. Kampania społeczna "Bezpieczny senior", http://www.radom.psse.waw.pl [16.06. 2014]
 8. Kawka Z., (2006), Starość w wyobrażeniach młodych ludzi, w: J.T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 9. Klonowicz S. (1979), Oblicza starości, Wiedza Powszechna, Warszawa
 10. Łotocki Ł. (2012), Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 11. Maciantowicz E. (2006), Dydaktyka gerontologii społecznej w kształtowaniu postaw studentów wobec starości i ludzi w starym wieku, w: J.T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 12. Maison D., Maliszewski N. (2008), Co to jest reklama społeczna, w: D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków
 13. Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starego w Polsce, w: J.T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 14. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2013, http://www.spokosenior.pl [16.06.2014]
 15. Pikuła N. (2013), Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Borgis, Warszawa
 16. Podsumowanie kampanii społecznej "Bezpieczny senior", http://www.mazowieckie.pl [16.06.2014]
 17. Posłuszna M. (2012), Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, w: Nowiny Lekarskie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
 18. Postawy wobec starości, http://www.inp.uni.opole.pl [16.06.2014]
 19. Program "Bezpieczny senior" na Mazowszu - relacja z konferencji, http://www.modnaseniorka.pl [16.06.2014]
 20. Rusza czwarta edycja konkursu Spoko Senior!, http://www.spokosenior.pl [16.06.2014]
 21. Ruszyła kampania społeczna "Bezpieczny senior", wiadomosci.onet.pl [16.06.2014]
 22. Sałek B. (2012), Reklama społeczna jako język filantropii w dobie komunikowania masowego, w: W. Patrzałek (red.), Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
 23. Stasiakiewicz M. (2003), Psychologiczne problemy społecznej reklamy, w: W. Domachowski, Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
 24. Sternberg R. J. (2001), Psychologia poznawcza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 25. Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", http://www.malibracia.org.pl [16.06.2014]
 26. Trafiałek E. (2006), Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość, w: J.T. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 27. Wiśniewska-Roszkowska K. (1989), Starość jako zadanie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa
 28. Zajonc R.B., Markus H. (1982), Affective and cognitive factors in preferences, Journal of Consumer Research 8, s. 357-369
 29. Zych A.A. (red.), (2001), Demograficzne i indywidualne starzenie się, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu