BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbica Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Pozycja ustrojowa sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
The Law Position of the Commune Secretary
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 29-52
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Pracownicy samorządowi
Local government, Local Government Act, Self-government employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
ekretarz gminy, podobnie jak sekretarz powiatu i samorządowego województwa pomimo braku konkretnych ustawowo zakreślonych kompetencji, pełni szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego urzędu gminy i odpowiednio starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego. W artykule omówiono takie zagadnienia związane z wykonywaniem funkcji sekretarza jak: wymagania kwalifikacyjne; zatrudnienie, zasady wynagradzania i rozwiązanie stosunku pracy; uprawnienia i obowiązki; ograniczenia.

In spite of the lack of the specific statutory competence, a commune secretary, similarly to a district secretary and a secretary of a self-governing province play a specific part in functioning of each commune office, a district starosty and the office of the Marshal respectively. The secretaries are in general treated as office directors that guarantee the continuity in functioning one of the most important local government organizational units. It is mainly the result of the fact that a secretary office is not elected as opposed to an office of a commune head (mayor of a town), a perfect of a district and a province marshal. It is certainly a reason why in the literature a secretary is also called "the first officer" as it happens in some Western European countries. While estimating this office in the present legal status, it is necessary to indicate that making thorough amendments of the law rules that regulate the legal position of a secretary e.g. by introducing this office at the level of the self-government in the province, changing the procedure of establishing an employment relationship with a person to held this position and changing the way of his/her remunerating, the legislator has differentiated some of tasks and duties of commune and district secretaries as well as province secretaries in an unjustified way. The reasons of it should be found in the lack of the amendment of previous regulations in force concerning only at first commune and district secretaries. The baseless lack of competence of a province secretary for drawing up an allographic will pursuant to art. 951 § 1 of the Civil Code or his/her exclusion from the list of entities obliged to make revision statements pursuant to the act of 18th October 2006 on revealing information about documents of safety authorities in the state in the years 1944 - 1990 and the contents of these documents can serve as examples. The above mentioned issues should be changed immediately.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Baran, P. Czarny, C. Ułański, Status sekretarza gminy, Kraków 1996, s. 11-12.
 2. A. Wierzbica, Pozycja prawna skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2008, nr 4, s. 5-18.
 3. H. Szewczyk, Zakres pojęcia pracownik samorządowy po wejściu w życie reformy administracji publicznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 12, s. 19.
 4. K. Kawecki, Status pracowniczy, [w:] S. Płażek, S. Siewko - Smaga, K. Kawecki, D. Bąbiak - Kowalska, R. Skwarno, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009, s. 21.
 5. R. Mroczkowska, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Gdańsk 2009, s. 12.
 6. A. Wierzbica, Sekretarz gminy i powiatu - pozycja ustrojowa, [w:] Samorząd terytorialny. Doświadczenia i perspektywy. Aspekt łódzki, red. K. Skotnicki, Łódź 2008, s. 53-81.
 7. A. Kisielewicz, Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, "Prawo Pracy" 1999/5/3.
 8. B. Dolnicki, Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, (red.) S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dobkowski, Olsztyn 2002, s. 106.
 9. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 10. B. Cudowski, Utrata wynagrodzenia przez pracownika samorządowego jako sankcja prawa pracy - o przepisach antykorupcyjnych w ustawach samorządowych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 26 i n.
 11. M. Braczkowska, Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie musi być odwołany z powodu uchybienia terminowi złożenia oświadczenia majątkowego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 8 z dnia 16-29 kwietnia 2007 r., s. 48-49.
 12. Z. Niewiadomski, Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, (red.) A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1992, s. 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu