BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki w latach 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego
Financing possibilities in the field of green economy in 2014-2020 on the example of the Podlaskie voivodship
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 206-216, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Ekologia, Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony, Zielona gospodarka, Polityka gospodarcza
Ecology, EU funds, Sustainable development, Green economy, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki z funduszy europejskich zaprojektowanych na lata 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego. W artykule omówiono relacje pomiędzy zieloną gospodarką a zrównoważonym rozwojem oraz innymi funkcjonującymi pojęciami: zielonym wzrostem i gospodarką niskoemisyjną. Wskazano cele i zadania, przyjęte do realizacji na terenie województwa podlaskiego i odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do zielonej gospodarki. W ostatniej części artykułu omówiono możliwości finansowania tych zadań z funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present and assess financing possibilities of the green economy from European funds planned for 2014-2020. It was done on the example of Podlaskie voivodeship. The article discusses the relationship between green economy and sustainable development. Reference was made also to other existing concepts: green growth and low carbon economy. Specific goals and tasks of the green economy adopted for implementation in the Podlaskie voivodeship were indicated. In the last part of the paper possibilities of financing these tasks from EU funds for 2014-2020 were discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen C., Clouth S. (2012), A guidebook to the Green Economy, UNDESA, s. 6-8
 2. Burchard-Dziubińska B. (2013), Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Burchard-Dziubińska Małgorzata/Burchard-Dziubińska Małgorzata - ZIELONA GOSPODARKA JAKO NOWY OBSZAR ZAINTERSOWANIA EKONOMII.pdf [10.09.2014]
 3. Global Green New Deal. Policy Brief (2009), United Nations Environment Programme, s. 19
 4. INTERREG Europa 2014-2020, Dokument programu współpracy (2014), Komisja Europejska, http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Projekt_Programu_Wspolpracy_tlumaczenie_roboczex.pdf [20.10.2014]
 5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Documents/POIS_2014-2020_08012014.pdf [10.10.2014]
 6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POIR_do_KE_10012014.pdf [10.10.2014]
 7. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPW_po_RM_8_01_14.pdf [10.10.2014]
 8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf [10.10.2014]
 9. Program Współpracy Europa Środkowa 2020 (2014), http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/Documents/PROGRAM CE PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ KE.pdf [20.10.2014]
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/tinymce/File/RPOWP 2014-2020 8.04.2014(1).pdf [30.10.2014]
 11. Ryszawska B. (2013), Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 50-70
 12. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf [30.10.2014]
 13. Śledź D. (red.), (2012), Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu