BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewicz Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Podaż usług w rachunku wydatków na ochronę środowiska w Polsce
The supply of services in environmental protection expenditures accounts in Poland
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 217-229, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Usługi, Podaż, Rynek usług
Environmental protection, Services, Supply, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podaż usług związanych z ochroną środowiska jest elementem rachunków wydatków na ochronę środowiska. Rachunki te są uzupełnieniem rachunków narodowych i stanowią ważne źródło informacji o ekonomicznych uwarunkowaniach ochrony środowiska. Jednym z najważniejszych aspektów rachunku wydatków związanych z ochroną środowiska jest produkcja usług ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości produkcji usług ochrony środowiska, ich struktury w układzie sektorów gospodarki oraz dziedzin ochrony środowiska, a także porównania międzynarodowe. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono analizę literatury, analizę istniejących danych statystycznych oraz badania reprezentacyjne kosztów bieżących ochrony środowiska w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The supply of environmental protection services is a part of environmental protection expenditure accounts (EPEA). These accounts are an addition to the national accounts and provide important information about the economic conditions of the environment. One of the most important aspects of the EPAE accounts is the production of environmental services. The purpose of this article is to present the volume of production of environmental services, their structure in the configuration of economic sectors and divisions of environmental protection. International comparisons are also carried out. To achieve this goal, an analysis of the literature and existing statistical data as well as sample surveys of the current costs of environmental protection in Poland were conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Broniewicz E. (2014), Rachunek wydatków na ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, materiał powielony
  2. Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure (CEPA), (2000) - Klasyfikacja Działalności i Nakładów w Ochronie Środowiska
  3. Domańska W., Jabłonowski G. (2012), Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska, Wiadomości Statystyczne 7, s. 24-30
  4. Environmental Protection Expenditures Account In Poland. Report on the Pilot Project (2005), Główny Urząd Statystyczny - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa-Białystok, materiał powielony
  5. European System for the Collection of Economic Information on the Environment - SERIEE, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-BE-02-002 [25.10.2014]
  6. Handbook of National Accounting: Integrated Environment and Economic Accounting 1993 (SEEA 1993, http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/pubs.asp [25.10.2014]
  7. Moe S.H., Karlsen H., Fedoryshyn N. (2014), Environmental Protection Expenditure Accounts. New reporting requirements and basic data needed, Statistics Norway 8
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz. U. L 158)
  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz. U. L. 192)
  10. Zasoby Biura Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_exp&lang=en [15.08.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu