BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurinowicz Anatolij (Biełostockij Tiechnołogiczeskij Uniwiersitiet), Syczewa Jekatierina (Biełostockij Tiechnołogiczeskij Uniwiersitiet)
Tytuł
Innowacyi w organizacyi płanirowanija rabot po gieołogiczeskoj razwiedkie, ocenkie ekspłuatacyonnych zapasow, projektirowaniju i stroitielstwu wodozaborow podziemnych wod
Innovations in planning works on the geological exploration, evaluation of operational stocks, design and construction of groundwater intakes
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 258-270, rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Zasoby wodne, Woda, Geologia, Użytkowanie zasobów wodnych, Zarządzanie zasobami wodnymi
Water resources, Water, Geology, Use of water resources, Management of water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
The subject of the investigation is the analysis of the existing organizational activities in geological exploration, appraisal and revaluation of groundwater storage, design and construction of large water intakes. The body of knowledge on these issues has developed for 70-80 years of the last century. New principles in organization activities on research (exploration), planning, design and construction of water intakes, and reconstruction and (or) extension of water intakes are proposed in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бочевер Ф.М., Веригин Н.Н. (1961), Методическое пособие по расчетам эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения, Госстройиздат
  2. Боревский Б.В., Язвин А.Л. (2012), Новые принципы методики оценки эксплуатацион- ных запасов подземных вод в районах их интенсивной эксплуатации, Разведка и охрана недр 11, с. 3-13
  3. Гуринович А.Д. (2001), Питьевое водоснабжение из подземных источников: проблемы и решения, Технопринт, Минск
  4. Hurynovich A., Lorenc B. (2013), Analiza efektywności eksploatacji ujęć wód podziemnych, Polish Division, Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists, с. 85-89
  5. Гуринович А.Д. (2004), Системы питьевого водоснабжения с водозаборными скважинами, Технопринт, Минск
  6. Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A. (2004), Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa
  7. Syczewa E., Hurynovich A. (2013), The methodology in estimation of cost of life cycle of deep wells of underground waters intakes, Polish Division, Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists, с. 67-76
  8. Syczewa E., Hurynovich A., Bednarczyk C. (2013), Optimization of water wells design and construction, Water supply and sewage systems inside buildings - design, construction and operation 1, Seidel-Przywecki, Warszawa, с.109-119
  9. Pongkijvorasin S., Roumasset, J., Duarte T.K., Burnett K. (2010), Renewable resource management with stock externalities: Coastal aquifers and submarine groundwater discharge, Resource and Energy Economics 32, с. 277-291
  10. Wada C.A. (2010), Optimal and Sustainable Groundwater Management: Multiple Aquifers, Watershed Conservation, and Water Recycling. Ph.D dissertation, Department of Economics, University of Hawaii at Manoa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu