BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Langviniene Neringa (Kaunas University of Technology, Lithuania), Sekliuckiene Jurgita (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Tytuł
Enhancing the Value for the Wellness Customers through Service Offering Innovations
Zwiększanie wartości dla klientów wellness poprzez innowacyjne usługi
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 285-309, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Innowacje w usługach, Usługi medyczne, Know-how, Oferta usługowa, Wartość dla klienta
Innovations in services, Medical services, Know-how, Services offer, Value to customer
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
W artykule wskazano możliwości oferowania innowacyjnych usług zwiększających wartości dla klienta wellness. Badania oparto na analizie literatury. Przedstawienia specyfikę innowacji, aspekty jej wykorzystania w usługach typu wellness na Litwie. Przeprowadzono również badania jakościowe analizując oferty zamieszczone na stronach internetowych przedsiębiorstw oferujących usługi typu wellness. Wyniki badań wykazały, że dostawcy litewskich usług wellness przygotowują innowacyjne oferty dla klientów, używając przy tym współczesnych technologii informacyjnych, jak również technologii bezpośrednio zaangażowanych w dostarczanie usług wellness wraz ze znanymi produktami, usługami a także know-how. Innowacyjna wartość dla klientów wyraża się w zwiększeniu wartości przez produkt, miejsce i promocję. Wyniki wykazały braki w realizacji innowacji w procesach lub wycenie usług wellness. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to disclose the opportunities of the offering innovations in enhancing value for wellness services customer. Research relies on the scientific literature studies in order to disclose the specifics of innovations and its aspects, in the wellness services industry in Lithuania. The qualitative content analysis of wellness services enterprises websites was carried out in order to explore the innovations used. The results of the research showed that the Lithuanian wellness services suppliers, preparing the innovative offerings for the wellness services customers, use the modern information technologies as well as technologies directly engaged in the wellness services supply, together with acknowledged wellness products, services and know-how. The innovative value for the consumers is shaped on the ground of value extension through the product, place and promotion. Findings showed the gaps in fulfilling the innovations in processes or pricing of the wellness services in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2014 Trends Report: Top 10 Global Spa and Wellness Trends Forecast (2014), Spafinder Wellness Inc., http://www.spafinder.com/newsletter/trends/2014/2014-trends-report.pdf [22.07.2014]
 2. Andersen J.B. (2012), Global spreading of knowledge and new rising knowledge centres, Conference 'Innovations 2012: How knowledge becomes business, 15.03.2012, Vilnius
 3. Chesbrough H., Spohrer J. (2006), A research manifesto for services science, Communications of the ACM 49 (7), pp. 35-40
 4. Den Hertog P., van der Aa W., de Jong M.W. (2010), Capabilities for managing service innovation: towards a conceptual framework, Journal of Service Management 21 (4), pp. 490-514
 5. Gadrey J., Gallouj F., Weinstein O. (1995), New modes of innovation: how services benefit industry, International Journal of Service Industry Management 6 (3), pp. 4-16
 6. Giannopoulou E., Gryszkiewicz L., Barlatier P.J. (2014), Creativity for service innovation: a practice-based perspective, Managing Service Quality 24 (1), pp. 23-44
 7. Hsieh J.K., Chiu H.Ch., Wei Ch.P., Yen H.R., Cheng Y.Ch. (2013), A practical perspective on the classification of service innovations, Journal of Services Marketing 27 (5), pp. 371-384
 8. Karmarkar U. (2004), Will you survive the services revolution?, Harvard Business Review 82 (6), pp. 100-107
 9. Kumar N., Scheer L., Kotler P. (2000), From market driven to market driving, European Management Journal 18 (2), pp. 129-142
 10. Langviniene N., Sekliuckiene J. (2012), How offering innovations could improve the health and wellness services in Lithuania?, Services and economic development: local and global challenges: the 22nd edition of RESER international conference, 20-22 September 2012, Bucharest, Romania
 11. Lietuvos medicina (2014), Statistics of wellness centres, http://www.medicina.lt/ [24.02.2014]
 12. Lietuvos turizmas (2014), Statistics of wellness centres and sanatorium, http://www.turizmas.lt/ [24.02.2014]
 13. Lithuanian Resorts Association (2014), http://www.kurortuasociacija.lt/ [21.07.2014]
 14. Magnusson P.R. (2003), Benefits of involving users in service innovation, European Journal of Innovation Management 6 (4), pp. 228-238
 15. Oke A. (2007), Innovation types and innovation management practices in service companies, International Journal of Operations & Production Management 27 (6), pp. 564-587
 16. Ostrom A.L., Bitner M.J., Brown S.W., Burkhard K.A., Goul M., Smith-Daniels V., Demirkan H., Rabinovich E. (2010), Moving forward and making a difference: research priorities for the science of service, Journal of Service Research 13 (1), pp. 4-36
 17. Reid R.D., Sandler M. (1992), The use of technology to improve service quality, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 33 (3), pp. 68-73
 18. Sawhney M., Wolcott R.C., Arroniz I. (2006), The 12 different ways for companies to innovate, MIT Sloan Management Review 47 (3), pp. 74-81
 19. Spa Management Workforce & Education: Addressing Market Gaps: Research Report (2012), The Global Spa and Wellness Summit LLC
 20. The Global Wellness Tourism Economy' 2013 (2014), Global Wellness Institute, The Global Spa and Wellness Summit LLC
 21. Tourism in Lithuania 2012 (2014), Statistics Lithuania: Statistical publication in Lithuanian and English
 22. Victorino L., Verma R., Plaschka G., Dev Ch. (2005), Service innovation and customer choices in the hospitality industry, Managing Service Quality 15 (6), pp. 555-576
 23. Wellness services types list and wellness services providers' qualification requirements confirmation (2012), Lithuanian Republic Health Care Ministry Order No. V-75, Valstybes Zinios
 24. Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? Research Report (2011), The Global Spa Summit LLC
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu