BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekunko-Mantiuk Iwona (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów
Business angels and their role in financing startups
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 365-379, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Anioł biznesu, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Nowe technologie, Finanse przedsiębiorstwa, Modele biznesowe
Business angel, Innovative enterprises, High-tech, Enterprise finance, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce rynek aniołów biznesu dopiero raczkuje i niezwykle interesującym wydaje się być problem określenia jego wielkości, roli aniołów biznesu w finansowaniu firm na wczesnych etapach rozwoju czy też preferencji inwestycyjnych. Teoretyczne rozważania na ten temat trwają od kilku lat i na tym gruncie wykazanie roli aniołów biznesu w finansowaniu startupów jest dość oczywiste, trudności natomiast pojawiają się w odniesieniu do praktyki życia gospodarczego. Brak jest dokładnych i pełnych statystyk na ten temat, a wszelkie podawane dane mają charakter szacunkowy. Głównymi źródłami informacji najczęściej są narodowe i regionalne sieci bussines angels. Celem artykułu jest określenie faktycznej roli aniołów biznesu w finansowaniu startupów w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dla realizacji wskazanego celu przeprowadzono analizy danych i informacji udostępnianych przez zidentyfikowane polskie sieci, instytucje i organizacje międzynarodowych oraz wykorzystano statystyki Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (EBAN) i, w ograniczonym stopniu, statystyki z rynku amerykańskiego (USA). (abstrakt oryginalny)

In Poland the business angels' market is fledgling and it seems to be an extremely interesting undertaking to determine its size, the role of business angels in financing firms that are at early stages of development, or to determine investment preferences. Theoretical considerations on this subject have been in progress for the last few years and within this area, indicating the role of business angels in financing startups seems quite obvious. Difficulties, however, appear in relation to the practice of economic life. There is a lack of accurate and complete statistics concerning this subject, and all given data are of estimative character. The main sources of information are most frequently the national and regional networks of business angels. Therefore, the aim of the present paper is to determine the actual role of business angels in financing startups in Polish economic reality. In order to realize the indicated aim, data analyses have been conducted, as well as analyses of information provided by identified Polish networks, institutions and international organizations. Furthermore, statistics have been used of the European Business Angels Network (EBAN) and, to a limited extent, statistics of American market (USA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACA, Angel Groups, and Angel-Backed Companies (2012), Angel Capital Association, http://www.angelcapitalassociation.org/data/Documents/Resources/ACAandAngelGroupBackground09-12.pdf [20.03.2014]
 2. Amber - Sieć Aniołów Biznesu, http://www.amberinvest.org [10.10.2014]
 3. Angel Capital Association, http://www.angelcapitalassociation.org/ [20.03.2014]
 4. Banha F. (2012), Giving Wings to New Ideas Trends and developments in the angel market around the world, http://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2013/01/presentation-FNABA_Rio-de-Janeiro_Nov2012.pdf [20.02.2014]
 5. Compendium of co-investment funds with business angels (2012), The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/08/EBAN-BDO-Compendium-Co-Investment-Funds-2012.pdf [20.02.2014]
 6. European Angel Investment Overview 2012 (2013), The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/EBAN-Angel-Investment-Overview-2012.pdf [20.02.2014]
 7. Evaluation of EU Member States' Business Angel Markets and Policies. Final report (2012), Center for Strategu & Evaluation Services, United Kingdom, http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/ba-rep_en.pdf [20.03.2014]
 8. Financing High-Growth Firm. The role of Angel Investors (2011), OECD, Paris, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/03/OECD-Angel-Financing-Publication.pdf [20.02.2014]
 9. Financing High-Growth Firms. The role of angel investors (2011), OECD Publishing
 10. Frost R. (1954), Macmillan Gap 1931-53, Oxford Economic Papers. New Series 6 (2), s. 181-201
 11. Global Wealth Report (2013), Credit Suisse Research Institute, https://publications. credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83 [10.10.2014]
 12. Grzywacz J., Okońska A. (2005), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 13. Kapitał na start. Finansowanie start-upów 2011 (2012), Lewiatan Business Angels, http://www.lba.pl/publikacje/publikacje [10.10.2014]
 14. Lewiatan Business Angels, http://www.lba.pl [30.09.2014]
 15. Money.pl, http://www.money.pl [30.09.2014]
 16. Od start-up'u do dojrzałego przedsiębiorstwa. Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy (2012), Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o., Katowice
 17. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012 (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 18. PolBAN Business Angels Club, http://www.polban.pl [10.10.2014]
 19. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja, http://www.psab.pl [05.10.2014]
 20. Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl [30.09.2014]
 21. Ramadani V. (2012), The Importance Of Angel Investors In Financing The Growth Of Small And Medium Sized Enterprises, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2 (7), pp. 306-322
 22. Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce (2012), Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8669/Bariery_w_rozwoju_rynku_aniolow_biznesu_w_Polsce_WEB.pdf [20.03.2014]
 23. Seed and Early Stage Investing (2013), Casabona Ventures, http://casabonaventures.com/wp-content/uploads/2013/05/Chatham-Tech-Networking-Group-032013.pdf [20.02.2014]
 24. Statistics Compendium (2014), The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2014/09/13.-Statistics-Compendium-2014.pdf [10.10.2014]
 25. Statistics Compendium Based on The Information Provided by Business Angel Networks Having Responded to The Survey Conducted in 2007, European Business Angel Network, http://www.eban.org [20.02.2014]
 26. Tamowicz P. (2004), Venture capital - kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 27. Tamowicz P. (2007), Bussines angles. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 28. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players, http://www.eban.org [20.03.2014]
 29. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, http://www.eban.org [20.03.2014]
 30. Wiltbank R., Boeker W. (2007), Returns to Angel Investors in Groups, Ewing Marion Kauffman Foundation, Angel Capital Education Foundation, http://sites.kauffman.org/pdf/angel_groups_111207.pdf [20.02.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu