BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusiak Krzysztof B. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej
The Role and Place of the Support Institutions in Realisation Process of the Innovation Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 203-224, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Innowacyjność, Instytucje wspierające innowacje
Innovation policy, Innovative character, Innovation support institutions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest próba oceny warunków funkcjonowania instytucji wsparcia transferu technologii i innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce. Opracowanie zawiera analizę kierunków rozwoju systemu wsparcia oraz dostępności usług proinnowacyjnych. Przesłanki dla instytucjonalizacji wsparcia procesów innowacyjnych i przedsiębiorczości w Polsce zostały stworzone wraz z reformami systemowymi po 1989 roku. Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości od 1990 roku systematycznie rośnie, osiągając na początku 2011 roku wielkość około 750 podmiotów. Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej i dostępu do funduszy strukturalnych w szczególny sposób zdynamizowały rozwój instytucji wsparcia. Sukcesywnie pojawiały się nowe koncepcje organizacyjne, tworząc obecną różnorodność rozwiązań instytucjonalnych oraz lokalizacyjną na terenie kraju. Przeprowadzone badania wskazują jednak na wiele mechanizmów utrudniających efektywne funkcjonowanie infrastruktury wsparcia. (fragment tekstu)

In this chapter, there are given characteristics deal with the support institutions in Poland. There are included same pieces of information and analyses towards to the technique and innovation transfer's institutions and the perspectives of their development in the nearest future. The mentioned elements are following: stages of their development, innovation centers and the support system, innovation policy and the support system.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010), Bruksela 3.03.2010.
  2. Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, (red.) K.B Matusiak. PARP, wyd. II. Warszawa 2008.
  3. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010.
  4. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Łódź 2006.
  5. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, (red.) K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
  6. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 2009.
  7. Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, (red.) K.B. Matusiak, E. Stawasz, ŻSWMP, Łódź-Żyrardów 1998.
  8. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, (red.) K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
  9. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, (red.) K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu