BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych
Polish SMEs Innovation in the Light of Own Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 241-290, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje
Innovative character, Small business, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W badanej próbie występują małe i średnie przedsiębiorstwa z sześciu województw. Najliczniejsza grupa przedsiębiorstw prowadzi działalność produkcyjną (65,7%). Znacznie mniejszy jest udział przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową (16,1%) i usługową (10,2%). Blisko połowa przedsiębiorstw produkcyjnych znajduje się w dużych aglomeracjach. W zestawieniu porównawczym sektorów największy udział mikroprzedsiębiorstw jest notowany w grupie przedsiębiorstw handlowych i transportowych, gdzie wynosi on 50%, a w usługach i budownictwie odpowiednio 47,4% i 47,1%. Natomiast najniższy udział przedsiębiorstw mikro wystąpił wśród przedsiębiorstw produkcyjnych (33,9%), gdzie złożoność procesów wytwórczych często warunkuje konieczność zatrudnienia więcej niż dziesięciu pracowników. Przedsiębiorstwa małe przeważały z kolei w usługach (44,7%) i produkcji (38,4%). Przedsiębiorstwa średnie zaś przeważały w produkcji (27,8%) oraz budownictwie (17,6%). (fragment tekstu)

The conducted research in the group of 372 SMEs has shown that they differ in regard to innovation, innovation propensity and innovation capability. It has consequences for innovation policy. The offer of public support for MSEs' innovation should be diversifi ed, as diversifi cation of SMEs in regard to range and intensity of innovation activity, cooperation with business environment, as well as different demand for services in the fi eld of innovation should be taken into consideration. It means that the strategy that diversifi es offers of public services for different groups of SMEs should be adapted. It refers, in particular, to low innovative entities, as well as the smallest and youngest entities.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Szczecin 2010.
  2. Forsman H., Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as a tool, "International Journal of Innovation Management", No. 2/2009.
  3. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (red.) K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
  4. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, MNiSW, Warszawa 2008.
  5. Romijn H., Albaladejo M., Determinants of innovation capability in small electronics and software fi rms in southeast England, "Research Policy", No. 31/2002.
  6. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
  7. Zheng Y., Liu J., George G., The dynamic impact of innovative capability and interfi rm network on fi rm valuation: a longitudinal study of biotechnology start-ups, "Journal of Business Venturing", No. 25/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu