BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka), Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP
Conclusion and Recommendations on the Innovation Policy Towards to SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 365-398, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovation policy, Innovative character, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie wyników osiągniętych w ramach prowadzonych badań sformułowano liczne uogólnienia i wnioski dotyczące oceny realizacji polityki innowacyjnej w Polsce i uwarunkowań jej rozwoju w odniesieniu do sektora MSP. Przedstawione zostaną one w dwóch częściach. Pierwsza z nich obejmuje te wnioski, które wynikają z badania innowacyjności MSP, druga zaś dotyczy polityki innowacyjnej, a w zasadzie instrumentów wykorzystywanych w jej ramach na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności badanego sektora. Uogólnienia przedstawione w drugiej części (wraz z rekomendacjami) dotyczyć będą oddzielnie instrumentów fi nansowego wsparcia (programów rządowych i unijnych) oraz instrumentów pozafi nansowych (działalności doradczej, szkoleniowej, wdrożeniowej i innej) oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu.(fragment tekstu)

In this chapter, there are given conclusions and recommendations for the SME sector which are the results of own research. These recommendations are divided into two groups. One group contents same elements devoted to estimation of the innovativeness of the Polish SME sector and second one is devoted to estimation of the innovation policy (instruments) towards to the SME sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Łapiński J., Finansowanie działalności innowacyjnej, (w:) Źródła pochodzenia innowacji. Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.
  2. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu