BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecki Andrzej (Opole University, Poland)
Tytuł
Proposed EU Trade Secrets Directive : Shaping the New EU Legislation on the Protection of Trade Secrets
Projekt dyrektywy unijnej w sprawie ochrony tajemnic handlowych: nowe przepisy UE o ochronie tajemnic handlowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 19-30, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Tajemnica handlowa, Dyrektywy WE, Tajemnica przedsiębiorstwa, Handel, Know-how, Dyrektywy UE
Trade secret, EC directives, Enterprise secrets, Trade, Know-how, EU directives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie najważniejsze postanowienia projektu dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa jest pierwszym aktem prawnym wydanym na poziomie UE zmierzającym do ujednolicenia zasad ochrony tajemnic handlowych w państwach Unii Europejskiej. Istniejące różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw powodują, że ochrona tych tajemnic jest obecnie niejednolita, a przez to niewystarczająca.(abstrakt oryginalny)

This article concentrates on the main features of the proposed Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. The Directive, the first of its kind on a EU level, is designed to harmonize the law and its enforcement across all 28 Member States of the European Union. The current divergence of national rules means that legal protection of trade secrets within the EU is uneven and fragmented and thus insufficient.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bronckers M., McNeils N.: Is the EU Obliged to Improve the Protection of Trade Secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, European Intellectual Property Review 2012, No. 10.
  2. Grassie G.: Trade secrets: the new EU enforcement regime. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, No. 8.
  3. Aplin T.: A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive, King's College London Dickson Poon School of Law. Legal Studies Research Paper Series, paper no. 2014-25, p. 9, file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2467946.pdf.
  4. Bux U.: Trade Secrets. In-depth analysis, PE 493.055, Brussels, April 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493055/IPOLJURI_ NT(2014)493055_EN.pdf.
  5. Duston T., Ross T.: Intellectual property protection for trade secrets and know-how, http://www.ipo.org/wpcontent/ uploads/2013/04/IP_Protection_for_Trade_Secrets_and_Knowhow1076598753. pdf.
  6. Hilty R. M., Knaak R., Kur A.: Comments of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 3 June 2014 on the Proposal of the European Commission for a Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu