BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fobel Pavel (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Fobelová Daniela (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Innovative Changes and Their Ethical Frameworks
Innowacyjne zmiany i ich ramy etyczne
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 31-41, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Etyka, Etyka przedsiębiorstwa, Kultura organizacji
Innovations, Ethics, Corporate ethics, Corporate culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecna dyskusja na temat innowacji odnosi się do szerszych aspektów niż postęp techniczny lub nowa wiedza. Mimo udowodnionego znaczenia etyki, ten aspekt jest często niedoceniany w odniesieniu do sukcesu zmian innowacyjnych. Autorzy chcieli zwrócić uwagę na możliwości i znaczenie wdrażania rozwiązań etycznych i praktyk, które mogą mieć duży wpływ na jakość, dynamikę i pełnię sukcesu innowacyjnych zmian.(abstrakt oryginalny)

The current discussion about innovations relates to wider aspects than technological progress or new knowledge. Despite the proved importance of ethics, this aspect is often underestimated with respect to the success of innovation changes. We would like to point out the possibilities and importance of the implementation of ethical approaches and practices that can influence quality, dynamics and successfulness of innovative changes significantly.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fobel P. et all: Organizačná etika a profesionálne etické poradenstvo. Žiar nad Hronom- Banská Bystrica 2013
  2. Kushner E., Dence Michael R. (eds.): Constraints to Freedom of Scholarship and Science. The Royal Society of Canada, Ottawa 1996.
  3. Kuzior A.: Deontologia biznesu. W: Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2006, s. 233-243.
  4. Tondl L.: Hodnocení a hodnoty. Metodologické rozměry hodnocení. FILOSOFIAnakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, Praha 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu