BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajec Jarosław (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
There Any Areas of Increased Processes of Emergence and Innovation in the Geographical Space?
Innowacja - emergencja - historiozofia. Czy w przestrzeni geograficznej występują obszary intensywnych procesów emergencji i innowacji?
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 107-116, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ład przestrzenny, Przestrzeń geograficzna, Innowacje, Filozofia człowieka, Osobowość człowieka
Spatial order, Geographic space, Innovations, Human philosophy, Human personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy powstania ludzkich cech i innowacji są ściśle związane z ładem przestrzennym. Historycznie, pojawienie się cech antropologicznych poprzedza powstanie procesów innowacyjnych. Naturalnie lub celowo stworzony policentryczny ład przestrzenny sprzyja procesom powstawania i innowacji.(abstrakt oryginalny)

The processes of emergence of human qualities and innovation are closely linked to the spatial order. Historically, the emergence of anthropological features precedes innovation processes. Naturally or intentionally created polycentric spatial order is conducive to the emergence and innovation processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksiejew W.P.: Geografia ras ludzkich. PWN, Warszawa 1979.
 2. Barker J.: The Agricultural Revolution in Prehistory. Why did Foragers become Farmers? Oxford University Press, Oxford 2006.
 3. Diamond J.: Strzelby, zarazki, maszyny. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 4. Gould S.J., Eldredge N.: Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. Paleobiology 3 (2), 1977.
 5. Hall E.: Ukryty wymiar. Muza, Warszawa 2005.
 6. Kalesnik S.: Podstawy geografii fizycznej. PWN, Warszawa 1975.
 7. Lévi-Strauss C.: Antropologia strukturalna, t. II. KR, Warszawa 2001.
 8. Livingstone F.B., Dobzshansky T.: On the Non-Existence of Human Races. "Current Anthropology", Vol. 3, No. 3, 1962.
 9. Marshall A.: Principles of Economics. Macmillan and Co., London 1920.
 10. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J.: Klastry w świecie. Studia przypadków. Difin, Warszawa 2009.
 11. Mikołajec J.: Spór o determinizm geograficzny. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 12. Porter M.: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York 1990.
 13. Wiernadskij W.I.: Biosfera. Izbrannye trudy po biogeohimii. Mysl, Moskwa 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu