BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekacz Anna (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Tytuł
Difficulties in Implementation of Innovative Solutions in Educational Care Facilities
Utrudnienia w realizacji innowacyjnych rozwiązań w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 117-130, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
System pieczy zastępczej, Innowacje, Bariery innowacyjności, Placówki opieki społecznej, Wychowanie
Foster care system, Innovations, Innovativenesss barriers, Social care institution, Parenting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano kwestie związane z wprowadzaniem innowacyjnych zmian w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce. Wskazane zostały bariery zewnętrzne (niezależne od pracowników resortu pomocy społecznej) oraz mentalne (wynikające z postaw i osobowości pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych). Wskazane zostały także drogi wspierania innowacji placówek opiekuńczych. Przede wszystkim podkreślono rolę stwarzania warunków do realizowania standardów pracy w domach dziecka, a przez to zaspokajanie potrzeb zarówno dzieci i ich rodzin, jak i pracowników placówek. Podkreślono przede wszystkim konieczność tworzenia małych placówek z profesjonalną kadrą pedagogiczną zamiast propagowania nierealnej do urzeczywistnienia idei zamykania domów dziecka.(abstrakt oryginalny)

The article presents items related to implementing innovative changes in institutional foster care system in Poland. The article shows external barriers (independent of the employees of the Ministry of Social Welfare) and mental (resulting from attitudes and personalities of educational care facilities' workers). There also have been shown ways of supporting innovation of care facilities. There have been emphasized needs to create small facilities with a professional staff instead of promoting unrealistic idea of closing orphanages.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M.: Domy na piasku: domy dziecka: od opieki nad dzieckiem do wspierania. Media Rodzina, Poznań 2007.
 2. Chlewiński Z.: Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 3. Kożusznik B. (red.): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, "Chowanna" t. 2, Katowice 2010.
 4. Piasecka B.: Przetrwać w placówce. Kultura organizacyjna, stres w pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 5. Piekacz A., Panek W.: Ekspresja plastyczna dziecka osieroconego jako forma pracy terapeutycznej w nowatorskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. [w] K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.): Wymiary ekspresji dziecięcej. Wyd.: Librus, Katowice 2005, s. 221.
 6. Piekacz A.: Personalne poczucie bezpieczeństwa w relacji psycholog - wychowanek instytucjonalnej pieczy zastępczej. [w]: N. Dębowska (red.): Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 113.
 7. Polkowski T.: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 3, 2002, s. 17.
 8. Sęk H.: Wypalenie zawodowe - psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996.
 9. Strużycki M., Bojewska B.: Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.): Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 22.
 10. Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004.
 11. http://fim.org.pl/projekt/swiat/ (22.07.2014)
 12. http://gfis.pl/wp-content/uploads/2013/07/zalacznik+1+model.pdf (22.07.2014)
 13. http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=12&now=5 (22.07.2014)
 14. http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=23 (22 lipca 2014)
 15. www.towarzystwonaszdom.pl/files/.../133-20081211102952-1.doc (22.07.2014)
 16. http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=23&contener=132 (22.07.2014)
 17. Act on 9th June 2011 on family support and foster care system, art. 2 p. 2, JoL 2011, No. 149, pos. 887.
 18. Regulation of Minister of Labour and Social Policy of 22.12.2011r. on institutional foster care. JoL 2011 No. 292, pos. 1720.
 19. Convention on the Rights of the Child, Art. 3, JoL 1991 No. 120, pos. 536.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu