BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśniok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Perspektywy rozwoju marketingu politycznego
Prospects for the Development of Political Marketing
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 194, s. 54-77, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy rozwoju marketingu
Słowa kluczowe
Marketing polityczny, Polityka, Marketing
Political marketing, Politics, Marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe uwarunkowania rynku politycznego prowadzą do ewolucji form zarządzania i struktur organizacji politycznych. Wyzwaniem dla współczesnych partii politycznych, podobnie jak dla przedsiębiorstw, stają się procesy dokonujące się zarówno w przedmiotowej, jak i podmiotowej warstwie rynku, wraz ze wszystkimi występującymi między nimi powiązaniami. Są nimi w szczególności: globalizacja, rozwój technologii informacyjnej i rozliczne przemiany o socjologicznym charakterze - będące następstwem ewolucji otoczenia organizacji politycznych oraz ich wnętrza. Zwiększa się systematycznie liczba i zróżnicowanie grup interesariuszy zlokalizowanych wokół podmiotów politycznych, wzrosło znaczenie czynnika czasu w planowaniu i realizacji działań strategicznych partii i innych ośrodków władzy, organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych instytucji rynkowych zlokalizowanych w sektorze, co powoduje konieczność stopniowego przechodzenia z przeważającego jeszcze podejścia statycznego na dynamiczne. (fragment tekstu)

In the article a hypothetical / predicted scenarios of the evolution of political marketing are presented as a consequence of the various phases of evolution of the market structure. The author presents in particular: (1) an analysis of development processes in politics as a philosophical issue, referring to the concept of Hegel, (2) reveals political processes from holistic perspective, (3) identifies the different phases of development of market evolution, (4) presents the in-depth hypotheses and (5) justify it by creating matrix of probability and significance various trends for the political market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer H., Huber F., Herrmann A., Political marketing: An Information - Economic Analysis, "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30 (10/11).
 2. Buran M., Microtargeting 2013: Future of political marketing, http://www.examiner.com/article/ microtargeting-future-of-political-marketing-1 [4.01.2014].
 3. Fong B.C.H., The Rise of Poll-Driven Politics and Image-Dominated Campaigns in Hong Kong. The Case of the 2007 Chief Executive Election, "Asian Profile" 2011, No. 39 (3).
 4. Franke G.R., Applications of Meta-Analysis for Marketing and Public, "Journal of Public Policy & Marketing" 2001, Vol. 20, Iss. 2.
 5. Fukuyama F., Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Wydawnictwo Politeja, Warszawa 2000.
 6. Harris Ph., Lock A., Mind the gap: the rise of political marketing and a perspective on its future agenda, "European Journal of Marketing" 2010, Vol. 44 (3/4).
 7. Hutcheson S., Political marketing techniques in Russia, [w:] Global Political Marketing, ed. J. Lees-Marshment, J. Strömbäck, C. Rudd, Routledge, London 2010.
 8. Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 9. Kaczmarek T.T., Kto kieruje globalizacją? Think Tanki, kuźnie nowych idei, Difin, Warszawa 2011.
 10. Kiss B., Mihályffy Z., Political salesmen in Hungary, [w:] Global Political Marketing, ed. J. Lees-Marshment, J. Strömbäck, C. Rudd, Routledge, London 2010.
 11. Malhotra N.K., Peterson M., Marketing Research in New Millennium: Emerging Issues and Trends, "Marketing Intelligence and Planning" 2001.
 12. Matuskova A., Eible O., Braun A., The Czech case: a market-oriented party on the rise?, [w:] Global Political Marketing, ed. J. Lees-Marshment, J. Strömbäck, C. Rudd, Routledge, London 2010.
 13. Matysik-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Medvic S., Understanding Campaign Strategy. Deliberate Priming and the Role of Professional Political Consultants, "Journal of Political Marketing" 2006, Vol. 5 (1/2).
 15. Raftopoulou E., Hogg M.K., The political role of Government-sponsored social marketing campaign, "European Journal of Marketing" 2010, No. 44 (7/8).
 16. Rudak I., Kwiatkowski T., Etnografia w badaniach marketingowych, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 8.
 17. Scammell M., Political marketing: Lessons for Political Science, "Political Studies" 1999, Vol. 47, Iss. 4.
 18. Schnadelbach H., Hegel. Oficyna Naukowa N, Warszawa 2006.
 19. Sobkowiak L., Działania polityczne. Teoria i praktyka, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 20. Szczakowski Z.J., Zarządzanie innowacjami w globalizacji, [w:] Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2009.
 21. Wanat E., Obama jak Zuckerberg. Integruje dane wyborców i tworzy społeczność wolontariuszy, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=2250.
 22. Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu