BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawski Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowanie wdrożenia i wykorzystywania sterowania menedżerskiego w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego
Limitations and Conditions of Implementations and Usage of Managerial Control Systems in Companies of Łódź Voivodeship
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 1, cz. 3, s. 51-60, rys., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Teoria agencji, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie menedżerskie, Studium przypadku
Agency theory, Balanced Scorecard (BSC), Enterprise management, Managerial managing, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wdrożeń i utrzymania systemów sterowania menedżerskiego. Hipoteza zakłada, że efektywność sterowania menedżerskiego zależy od jakości wdrożenia systemu, od odpowiedniego doboru narządzi i właściwego doboru wskaźników oraz jakości komunikacji z pracownikami i osobami kierującymi organizacją. W części pierwszej został przedstawiony zakres przedmiotowy analizy oraz teoretyczne podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem zwłaszcza koncepcji menedżerskiej i teorii agencji oraz założenia sterowania menedżerskiego i jego narzędzi: zrównoważonej karty wyników i budżetowania. Część druga przedstawia studium przypadku jednego przedsiębiorstwa, szczegółowo opisuje w tej spółce narzędzie jakim jest zrównoważona karta wyników na różnych szczeblach organizacji, prezentuje powiązania pomiędzy strategicznymi dokumentami i ich wykorzystaniem. Zakończenie prezentuje weryfikację częściową hipotezy w zakresie przeprowadzonego badania. Do pełniejszej analizy będzie przeprowadzone dodatkowo jeszcze jedno studium przypadku - badania ankietowe i wywiady. (abstrakt oryginalny)

Article relates to implementation and usage of managerial controls systems. Hypothesis tells that effectiveness and of managerial control systems based on quality if system implementation, appropriate selection of tools and key indicators, as well as proper communication and deployment to employees and managers of company. First part describing scope of interest, theoretical basis of theory of business management, in particular of managerial concept and economic theory of agency and managerial control system whit its tools: business balance scorecard and budgeting. Second part presenting a case study of company in details describing a business balance scorecard tools at all level of this organization and showing relation with strategic documents of the Company. Summary presenting partial verification of hypothesis in scope of research done. In order to perform full verification of hypothesis it will be performed additionally a case study of one more company - survey research and interviews. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Caban W., (1991), Ekonomia, Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akademickiego
  2. Czupiał J., (1995), Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu.
  3. Kaplan R., Norton D., (1992), The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance, Harvard Business Review.
  4. Leszczyński Z., Wnuk T., (1999), Controlling, FRR w Polsce.
  5. Nowak W.A., (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business.
  6. Nowak W.A., Jaruga A., Szychta A., (2001), Rachunkowość Zarządcza, SWSPiZ w Łodzi.
  7. Ross A. S., (1973), The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, vol. 63 no. 2 Decision Making Under Uncertainty American Economic Association.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu