BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Lipińska Aneta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Stańczyk Izabela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy
Assessment of Actions Taken By Employers in Respect of the External Employer Branding on the Internet from the Perspective of Job Seekers
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 1, cz. 3, s. 91-105, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Internet, Źródła informacji, Poszukiwanie pracy
Employer branding, Internet, Information source, Job search
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne koncepcji zewnętrznego Employer Branding, uwypuklając proces budowania wizerunku firmy jako pracodawcy. Przegląd badań wtórnych uzupełniono prezentacją wyników badań empirycznych, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o ocenę działań realizowanych przez pracodawców w ramach zewnętrznego Employer Branding w obszarze i z wykorzystaniem Internetu przez poszukujących pracę. Wyniki badań pozwoliły na przedstawienie wniosków odnoszących się do preferowanych i wykorzystywanych sposobów poszukiwania informacji i postrzegania treści prezentowanych przez pracodawców w Internecie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the theoretical basis of the concept of the external Employer Branding and highlights the process of building the company's image as an employer. The overview of secondary research was supplemented with the results of empirical research aimed at finding answers to the question about the assessment of actions taken by employers as part of the external. Employer Branding within and with the use of the Internet by job seekers. The research results allowed for submitting proposals relating to the preferred and used ways of looking for information and perceiving the content presented on the Internet by employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AON Hewitt (2011), Raport z Badania Najlepsi Pracodawcy 2011, https://ceplb03.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/pdfs/AonHewitt_RaportzBadaniaNajlepsiPracodawcy-2011.pdf, dostęp dnia 28.12.2012.
 2. Backhaus K., Tikoo S. (2004),Conceptualizing and researching employer branding, Career Development International, Vol. 9.
 3. Berthon P., Ewing M., Lian Hah L. (2005), Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, International Journal of Advrtising, vol. 24, no 5.
 4. Crispin G., Mehler M. (2011), Candidate Experience 2011, http://www.careerxroads.com/news/the_candidate_experience.asp, dostęp dnia 28.12.2012.
 5. Employer Branding Club, Portale społecznościowe źródłem informacji dla przyszłego pracodawcy, http://employerbrandingclub.com/portale spolecznosciowe-zrodlem-informacji-dla-przyszlego-pracodawcy.html, dostęp dnia 12.12.2012.
 6. Firmy zwiększają budżety na social media i rezygnują z blogowania, http://www.brief.pl/inbrief/aktualnosci/art1823,firmy-zwiekszaja-budzety-na-social-media-i-rezygnuja-z-blogowania.html, dostęp dnia 07.12.2012.
 7. Gierasimiuk M. (2012), Social Media - nowoczesna broń informacyjna w rękach pracodawców, http://employerbrandingclub.com/social-media-nowoczesna-bron-informacyjna-w-rekach-pracodawcow.html, dostęp dnia 12.12.2012.
 8. Gruszczyńska M., Raczyńska M. (2010), Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na przykładzie oddziałów Banku Pocztowego w województwie warmińsko-mazurskim w: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi Lendzion J., Szczepanik M. (red.), Politechnika Łódzka, Łódź.
 9. Juchimiuk A. (2008), Umiejętnie sprzedaj pracę!, "Marketing w Praktyce", nr 4, w: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi Lendzion J., Szczepanik M. (red.) (2010), Politechnika Łódzka, Łódź.
 10. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Kozłowski M. (2011), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Macnar A. (2012), Employer Branding - audyt marki pracodawcy, Materiały konferencyjne - Perspektywy HR 2013, Kraków.
 13. Page M. (2012), Zadbaj o swój wizerunek w sieci, http://hrstandard.pl/ 2012/06/12/zadbaj-o-swoj-wizerunek-w-sieci, dostęp dnia 12.12.2012.
 14. Pogorzelski J. (2008), Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa.
 15. Weslinng C. (2011), HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu