BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaźniewska Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Chmielewski Roman (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Silny region - silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów nts-3 w UE w okresie 1999-2005
Strong Region - Strong Metropolis. Empirical Study on the Basis of the New NTS-3 Regions of the EU in the Period 1999-2005
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010, t. 82, s. 289-299, rys., tab.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza danych statystycznych
Economic development, Gross domestic product (GDP), Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorzy analizują tendencje w zróżnicowaniach terytorialnych rozwoju ekonomicznego i w poziomie tego rozwoju w latach 1999-2006, w dziesięciu krajach dawnej Europy Wschodniej, które w 2004 roku i z początkiem 2007 roku wstąpiły do Unii Europejskiej. Koncentrują się na analizie rozwoju ekonomicznego na poziomie jednostek NTS-3, dlatego objęte zostały nią kraje, w których istnieje dość reprezentatywny podział na te jednostki, a więc: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Z grupy państw, które weszły ostatnio do UE, z analizy zostały wykluczone Malta i Cypr.Tematyka pracy koncentruje się wokół tezy, że silny region to taki, w którym jest silna metropolia. Badania empiryczne w znacznym stopniu pozwalają wysnuć wniosek o słuszności tej tezy.(fragment tekstu)

The authors analyze tendencies in economic territorial diversification of nine states of Eastern Europe that became the EU member countries in 2004 and 2007. The investiga-tion is focused on NTS-3 level of classification, which justifies the following countries as objects of the research as their regions are well in line with the NTS-3: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia, Slovenia, and Hungary. The main thesis of this investigation is that a strong region means its strong metropolis. The empirical analysis confirms the thesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu