BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bekrycht Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie ról semiotycznych wypowiedzi, kontekstu i intencji w interpretacji norm prawa pozytywnego - Analiza fenomenologiczna
Importance of Semiotic Functions of Statements, Context and Intention to Interpretation of Legal Norms - Phenomenological Analysis
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010, t. 82, s. 11-32
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Filozofia prawa, Teoria prawa
Law philosophy, Law theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie niektórych relewantnych działań mownych w sferze prawoznawstwa, a tym samym podkreślenie doniosłości ich analizy w relacjach społecznych. Pomijam w jego treści znaczenie i uzasadnienie takiej analizy w sferze samego językoznawstwa oraz filozofii języka, a koncentruję się jedynie na wykazaniu jej konieczności dla prawa pozytywnego, choć to obszar filozofii języka, językoznawstwa i lingwistyki stanowi zawsze punkt wyjścia dla analizy wskazanej problematyki. (fragment tekstu)

The content of the article concerns the theory of speech acts. It presents in details systematization on the basis of the role (function) criteria which those acts play in the area of social relations and it emphasizes their great importance for the positive law sphere, especially for the interpretation of the law theory. The author concentrates on discussing and systematizing conceptual apparatus in reference to evaluating role and stresses its importance in the process of the making and adjudication of the law. Much of his concern is devoted to the theory of speech acts on the basis of interpretation of the declaration of intend and the theory of the declaration of intend and the meaning of the context for the proper identification of the content of the declaration of intend. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo - metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991, s. 107.
 2. W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984, s. 164-175.
 3. M. Geier, Gra językowa filozofów, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000, s. 5.
 4. A. Burkhardt, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, Niemeyer Max Verlag, s. 11.
 5. J. L. Austin, Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
 6. J. R. Searle, Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 7. A. Reinach Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. T. Bekrycht, Kraków 2009.
 8. T. Bekrycht, Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Warszawa 2009, s. 68-143.
 9. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.
 10. Z. Ziembiński Logika praktyczna, Warszawa 1994.
 11. J. Woleński Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1980, s. 31.
 12. R. Ingarden O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 160.
 13. T. Gilbert-Studnicki, Stwierdzenie jako akt mowy, Studia Filozoficzne 1973, nr 3.
 14. K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974.
 15. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 16. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 237.
 17. J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.
 18. M. Zirk-Sadowski, Rozumienie ocen w języku prawnym, Łódź 1984, s. 72.
 19. Z. Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składnych indywidualnym adresatom, Wrocław 1992, s. 102.
 20. A. Jędrzejewska, Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992, s. 10 - 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu