BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Lesław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Interes publiczny jako przesłanka ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego w Polsce i we Francji
Intérêt public en tant que prémisse de l'ingérence de l'état dans le domaine du fonctionnement du marché bancaire en Pologne et en France
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2010, t. 82, s. 53-68, bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Banki, Prawo, Nadzór bankowy
Banks, Law, Bank supervision
Uwagi
rez.
Kraj/Region
Francja, Polska
France, Poland
Abstrakt
Przejawem ingerencji państwa w sferę funkcjonowania rynku bankowego jest tworzenie, zarówno we Francji, jak i w Polsce, instytucji ochrony rynku bankowego. Prawodawca powierza im zadania, których celem jest ochrona wartości wypełniających treść interesu publicznego na rynku bankowym. W artykule omówiono takie zagadnienia jak: pojęcie interesu publicznego w literaturze polskiej i francuskiej oraz znaczenie interesu publicznego dla tworzenia normatywnych podstaw funkcjonowania instytucji ochrony rynku bankowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belin J., Recherches sur la notion d'utilité publique en droit administratif français, Dalloz 1933.Bernard P., La notion d'ordre public en droit administratif, LGDJ, 1962.
 2. Bonneau T. et Drummond F., Droit des marchés financiers, Economica 2005.
 3. Bonneau T., Droit bancaire, Montchrestien, Paris 2007.
 4. Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 1983.
 5. Borowski K., Komisja Nadzoru Finansowego, [w:] pracy zbiorowej pod red. A. Szelągowskiej, Instytucje rynki finansowego w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Braud P., La notion des libertés publiques en droit français, LGDJ, 1968.
 7. Brechon-Moulenes C., La place du juge administratif dans le contentieux économique public, Actualité juridique de droit administratif, 2000.
 8. Chevallier J., L'intérêt général dans l'Administration française, Revue interna-tionale des sciences administratives, 1975.
 9. Chevallier J., Science administrative, PUF, 1994.
 10. Chevallier J., L'intérêt général dans l'Administration française, Revue interna-tionale des sciences administratives, 1975, Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the European Council, COM (85) 310 final, 14 czerwca 1985 r., opublikowany na: http://aei.pitt.edu/1113/01/internal_market_wp_COM_85_310.pdf.
 11. Debbasch Ch., Science administrative, Dalloz 1989.
 12. Deletre B., Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l'organisa-tion et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, Inspection Générale des Finances Nr 2008-M-069-02, janvier 2009.
 13. Frayssinet M.-H., La notion d'intérêt en droit administratif, Toulouse I, 2000.
 14. Gavalda Ch., Stoufflet J., Droit bancaire, Paris 2005.
 15. Hamoniaux Th., L'intérêt général et le juge communautaire, LGDJ, 2001.
 16. Kamiński Z., Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych, Warszawa 1984.
 17. Kastelik M., Pojęcie "interes publiczny" w orzecznictwie Sądu Antymonopolowego, Glosa, październik 2004.
 18. Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
 19. Linotte D., Recherches sur la notion d'intérêt général en droit administratif fran-çais. Thèse, Bordeaux I, 1975.
 20. Merland G., L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, LGDJ, 2004.
 21. Pezard A., Code monétaire et financier, Paris 2006.
 22. Philippe X., Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitution-nelles du legislatur français, Economica - PUAM, 1990.
 23. Truchet D., Les fonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'État, LGDJ, 1977.
 24. Vidal-Naquer A., L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitu-tionnel, DEA, Paris II, 1999.
 25. Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 50.
 26. Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego, Lublin 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu