BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wspólny rynek finansowy w ramach Unii Europejskiej - główne problemy związane z jego tworzeniem i funkcjonowaniem
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 413-421, tab. ,bibliogr. po rozdz. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Wspólny rynek europejski, Jednolity rynek finansowy
Financial markets, Single European market, Single financial market
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości
European Union (EU), International Accounting Standards Committee (IASC)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Budowa wspólnego rynku finansowego na obszarze Unii Europejskiej jest kolejnym krokiem w kierunku integracji europejskiej jak i znaczącym elementem dla dalszego rozwoju ekonomicznego tego regionu. Stworzenie wspólnego rynku daje szansę znacznej poprawy efektywności wykorzystania kapitału w ramach całej Unii Europejskiej. Stworzono już pewne fundamenty dla jego funkcjonowania, jednakże nadal występują liczne bariery hamujące dalszą integrację narodowych rynków finansowych w jeden - z założenia bardziej efektywny. Eliminacja występujących barier, a także samo przyspieszenie tworzenia podstaw instytucjonalno-prawnych dla funkcjonowania jednolitego rynku finansowego stało się priorytetem dla państw członkowskich UE. Wyrazem determinacji w tej dziedzinie było przyjęcie, podczas szczytu UE w Lizbonie w 2000 roku, konkretnego terminu zakończenia budowy jednolitego rynku finansowego, a mianowicie roku 2005. Termin ten został potwierdzonej rok później podczas kolejnego szczytu państw UE w Sztokholmie. Dodatkowo przywódcy państw członkowskich postawili sobie za strategiczny cel stworzenie do 2010 roku najbardziej konkurencyjnego rynku finansowego na świecie zdolnego do zapewnienia stabilnego wzrostu1. Cel ten należy uznać za bardzo ambitny i biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo urzeczywistniania idei wspólnego rynku finansowego jego osiągnięcie w założonym terminie może być trudne do realizacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The EU Economy Review, Chapter 4: Financial market integration in the EU, [w:] Economic and Financial Affairs - Publications s. 125, http://wWW.europa.eu.int
 2. F. Bolkestein: New Policies for European Securities market, speech at Forum for US-EU Legal Economic Affairs, Rome, 13 September 2001
 3. C. Gaa, R. Ogrodnick, P. Thurlow, S.A. Lumpkin: Future prospects for national financial markets and trading cenres, OECD 2001, s. 46-51
 4. F. Cesarini: Economic and Monetary Union and single currency in Europ: repercussion on capital markets and stock exchanges, [w:] F. Gardener, J. Falzon: Strategic challenges in European Banking, Macmillan Press Ltd, London 2000
 5. G. Galati, K. Tsatsaronis: The impact of the euro on Europe's financial markets, BIS Working Papers No. 100, July 2001, s. 6
 6. Final Report of The Committee of Wise Men on The Regulation of European Securities Market, Brussels,15 February 2001
 7. Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union, The Giovannini Group, Brussels, November 2001, ss. 44-50
 8. Bank charges: Commission urges banks and Member States to cut costs, http://www.europa.eu.int
 9. Commission welcomes Council's political agreement on cross-border payments proposal, http://www.europa.eu.int
 10. D. Gros, K. Lannoo: The euro Capital Market, John Wiley &Sons Ltd., England 2000, ss. 113-115
 11. Commission adopts new proposai on taxation of cross-border savings income, IP/01/1026, Brussels, 18 July 2001
 12. S. Hamalainen: Integration of the euro financial markets, speech at ACI, Dublin, 15 October 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu