BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszer Blandyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Mitręga-Niestrój Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Kryzys argentyński a kryzys azjatycki - analiza przyczyn
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 443-452, tab. ,rys. ,bibliogr. po rozdz.9 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys azjatycki, Kryzys finansowy, Kapitał zagraniczny, Kontrola finansowa, Polityka fiskalna
Asian crisis, Financial crisis, Foreign capital, Financial control, Fiscal policy
Kraj/Region
Argentyna, Azja Środkowa
Argentina, Central Asia
Abstrakt
Kryzysy finansowe, które pojawiły się w wielu państwach na świecie pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w tym i Argentynie oraz regionie Azji Południowo-Wschodniej, miały różnorodne i często specyficzne dla danego kraju przyczyny. Można jednak wskazać na podobne uwarunkowania, które doprowadziły do powstania kryzysów finansowych w tych państwach. Lata dziewięćdziesiąte były okresem dalszego umiędzynaradawiania krajowych systemów finansowych, oznaczającego wzrost oddziaływania zagranicznych inwestorów i pośredników finansowych, zagranicznych aktywów oraz rynków finansowych. Wzrost stopnia współzależności rynków finansowych oraz zmiany w otoczeniu instytucji finansowych powodują pojawienie się nowych rodzajów ryzyk oraz wzrost zagrożenia ryzykami tradycyjnymi. Wszystko to istotnie zmienia warunki działania inwestorów w skali globalnej. Postępująca liberalizacja przepływów kapitałowych, internacjonalizacja usług finansowych, jak również rozwój nowych instrumentów finansowych czy zjawisko tzw. sekurytyzacji sprawiają, iż wzrasta niepewność na rynkach finansowych, a międzynarodowy system finansowy staje się bardziej wrażliwy na kryzysy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Tryc-Ostrowska: Na kłopoty Cavallo, "Publicystyka", z 19.04.2001, s. 3
  2. S.H. Hanke: The Disregard for Currency Board Realities. "Cato Journal", Vol. 20, No. 1 (Spring/Summer 2000, s. 5
  3. Red. J. Żabińska: Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, Wydawnictwo AE, Katowice 2000, s. 18
  4. W. Małecki, A. Stawiński: Wnioski z kryzysów walutowych w latach 90-tych, Materiały konferencyjne, Warszawa, czerwiec 2001
  5. M. Jakubowiak, W. Paczyński: Demagogia w opałach, "Rzeczpospolita" z 08.02.2002 r., s. B 6
  6. W. Zięba: Bankructwo Argentyny. "My a Trzeci Świat" 2002, nr 1.
  7. D. Raus: Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego, Materiały i Studia, Zeszyt 112, NBP, Warszawa 2000, s. 7
  8. J.K. Solarz: Zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych wywołane złym zarządzaniem bankami, Instytut Bankowości i Pieniądza FE i BB, część 1, s. 23
  9. B. Liberska: Kryzysy finansowe w Meksyku i krajach Azji Południowo-Wschodniej, "Ekonomista" 1999, nr 1-2, s. 203
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu