BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaja Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Gospodarka Japonii jako źródło inspiracji narodzin metodologii deskryptywnej. Ujęcie historyczne
Japan's Economy as a Source of Inspiration for Descriptive Methodology Birth. Historical Perspective
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2014, z. 137, s. 9-41, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka
Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Część pierwsza niniejszego artykułu zawiera rozważania uzasadniające podjęcie tematyki genezy metodologii deskryptywnej w naukach ekonomicznych oraz prezentację jednego z ważnych czynników determinujących narodziny takiej właśnie metodologii. Jest to mianowicie czynnik tkwiący w unikalnej historii japońskiej gospodarki, której nie da się objaśnić na gruncie metodologii stosowanej w ramach ekonomii zachodniej skoncentrowanej na tłumaczeniu gospodarki rynkowej. Główna część niniejszego artykułu jest zatem poświęcona prezentacji japońskiej rzeczywi- stości w latach 1603-1952. (abstrakt oryginalny)

The first part of the present article includes considerations to justify the undertaking of the subject of the origin of descriptive methodology in economic sciences and the presentation of an important factor determining the birth of this methodology. It is the factor rooted in the unique history of Japanese economy, which cannot be explained in terms of methodology applied within western economy focused on the explanation of market economy. The major part of this article is devoted to the presentation of the Japanese reality in the years 1603-1952. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ito M., The Word Economic Crisis and Japanese Capitalism, The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 2. Ito M., Value and Crisis, Pluto Press, London 1980.
 3. Kaja J., Deskryptywne badanie polsko-japońskie. Wybrane zagadnienia, Instytut Cybernetyki i Zarządzania, SGPiS, Warszawa 1990.
 4. Kaja J., Ekonomia japońska i japońskie fenomeny gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 1994.
 5. Kaja J., Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 1996.
 6. Kaja J ., Geneza metodologii deskryptywnej, "Zarządzanie i Marketing" 2009, nr 16.
 7. Kaja J., Japońska ekonomia deskryptywna, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 50.
 8. Kaja J., Podejścia metodologiczne w teorii polityki gospodarczej, w: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, red . E. Kryńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 9. Kaja J., Wybrane elementy japońskiej polityki mikroekonomicznej, w: Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Kaja J., Zarys japońskiej ekonomii deskryptywnej, Instytut Cybernetyki i Zarządzania, SGPiS, Warszawa 1992.
 11. Kaja J., Zarys polityki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 12. Uno K ., Keizai Genron (Zasady ekonomii politycznej), Iwanami Shoten, Tokyo 1964.
 13. Uno K., Principles of Political Economy, Theory of a Purely Capitalist Society, Harvester Press, Sussex 1980.
 14. Yoshino E., Porando no Nogo to Nomin. Gushtoef Mura no Kenkyu (Polscy chłopi i rolnictwo. Studia o gminie Gushtoef), Bokutakusha, Tokyo 1993.
 15. Yoshino E., Polscy chłopi w XX wieku. Podejście mikrodeskryptywne, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 1997.
 16. Yoshino E., Shakaishugi Keizai Kaikuro (Szkice o socjalistycznej reformie gospodarczej), Bokutakusha, Tokyo 1987. Uno K., Keizai Genron (Zasady ekonomii politycznej), Iwanami Shoten, Tokyo 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu