BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszecki Tomasz
Tytuł
Eksplozja długu publicznego na świecie
An Explosion of Public Debt in the World
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 25-40, rys., tab.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zadłużenie, Dochód narodowy, Kraje rozwijające się, Równowaga finansowa
Public debt, Indebtedness, National income, Developing countries, Financial equilibrium
Uwagi
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstrakt
Raport BIS-u kończy się wnioskami, które powinny wywołać niepokój - nie tylko rządów, ale i opinii publicznej. Problemy fiskalne rozwiniętych gospodarek - stwierdza raport - są dużo większe, niż jest to publicznie ujawniane w oficjalnych statystykach. Już poziom długu publicznego, który przekroczy 100% PKB, jest niepokojący, a jeszcze bardziej rosnące i nieujawnione do końca zagrożenie długiem ukrytym w wyniku procesów demograficznych. To powinno stać się przedmiotem długofalowego planowania. Rządy wydają się uśpione w swoistym samozadowoleniu, że kryzys minął. Wszystko wskazuje, że perspektywy wzrostu na najbliższe lata są wątłe, wzrost będzie poniżej poziomu sprzed kryzysu. W rezultacie dochody budżetowe będą niskie a wydatki większe, co zmniejsza szansę na konsolidację finansów publicznych. Jeśli zdecydowane kroki nie zostaną podjęte, należy się spodziewać gwałtownego wzrostu kosztów długu. Duży i rosnący publiczny dług ma zasadnicze konsekwencje - finansowe i skutkujące w realnej gospodarce. Ostatni znaczący wzrost wyceny ryzyka przez rynki - i premii za ryzyko długoterminowych obligacji rządowych sugeruje, że rynek zmienia swoje nastawienie co do przyszłości; kończy się okres zaufania do bezpiecznego długu publicznego o niskim ryzyku. Pojawiają się dywagacje o możliwości bankructwa takich czołowych, wydawałoby się, wiarogodnych gospodarek, jak USA czy Wielka Brytania (nie wspominając o Grecji czy innych krajach PIIGS), podczas gdy inwestorzy kierują się ku rynkom emerging markets. Tego przedtem nie było. Obligacje korporacyjne są często wyżej notowane w rankingach niż obligacje rządów, które przedtem były uważane za najbardziej bezpieczne. To spowoduje, że koszty długu państw rozwiniętych zdrożeją a ze wszystkimi tego konsekwencjami dla dalszego wzrostu długu i dla gospodarki. Konsekwencje te nadejdą szybciej, niż się oczekuje. (fragment tekstu)

The article is devoted to the process of the rapid acceleration of the growth of debt in the world. The process may now be considered as a trend whose effects may be very dangerous in the future. In the scale of the world the cumulated debt reaches the world GDP, and the debt is currently concentrated mainly in the industrialized countries. The article discusses reports issued by the International Monetary Fund and the Bank International of Settlement that are devoted to this problem. An additional problem that increases the unfavorable effects of the debt on the economic balance are the effects produced by pension privileges resulting from unfavorable demographic trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu