BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Problemy metodologiczne badania wartości jako czynnika determinującego zachowania konsumpcyjne
Methodological Research of Values as a Factor Determining Consumer Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 11-23, tab., bibliogr.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Społeczeństwo konsumpcyjne, Zachowania konsumenta, Konsumpcja
Consumer society, Consumer behaviour, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedmiotem analizy uczyniono kwestię badania relacji między wartościami w konsumpcji a zachowaniami konsumpcyjnymi we współczesnym społeczeństwie. Autor przedstawia róŜne podejścia do definiowania wartości w konsumpcji i ich związek z zachowaniami konsumpcyjnymi jednostek. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku następują zmiany w wartościach w konsumpcji w społeczeństwie konsumpcyjnym. Szukając odpowiedzi na to pytanie, poddaje analizie rozwój orientacji hedonizmu, sublimacji i indywidualizmu w systemach wartości konsumpcyjnych. Omawia wybrane metody badań wartości. W dalszej kolejności skupia się na analizie problemów metodologicznych związanych z badaniem wartości w konsumpcji. Przedstawia propozycję rozwiązania trudności w badaniach wartości w konsumpcji.(abstrakt oryginalny)

In the paper the subject of analysis was deemed to be the ties between values in consumption and consumer behavior in modern society. The author presents various approaches to defining values in consumption and their relationship with the consumer behavior of individuals. In turn, the author attempts to find the answer to the following question: in what direction do the changes occur with relation to values in consumption in a consumer society? In searching for the answer to this question, the development of the orientation of hedonism, sublimation and individualism in systems of consumer values were placed under review. There is also a description of the chosen methods of researching values. In the following parts there is a concentration on the analysis of methodological problems associated with researching values in consumption. The said author presents a proposition on the solution of difficulties in researching values in consumption.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Bylok, B. Sztumska, J. Sikora, Wybrane aspekty socjologii rynku, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 50-51.
 2. S.H. Schwartz, W. Bilsky, W dążeniu do teorii uniwersalnej treści i struktury wartości - rozszerzenie zakresu badań i ich powtórzenie w aspekcie międzynarodowym, w: Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 346.
 3. M. Rokeach, Understanding Human Value, The Free Press, New York 1977.
 4. S. Jałowiecki, Struktura systemu wartości. Stadium zróżnicowań międzygenetycznych, PWN, Warszawa 1979, s. 86.
 5. 5 V. Trommsdorff, Konsumverhalten, 2, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, Berlin, Köln 1993, s. 169.
 6. S. Nowak, Społeczeństwo polskie czasu kryzysu (maszynopis powielony), IS UW, Warszawa 1984, s. 405.
 7. J. Sikorska, Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 17.
 8. G. Wiswede, Konsumsoziologie, w: Konsum: Soziologische ökonomische und psychologische Perspektiven, red. D. Rosenkranz, Leske + Budrich, Opladen 2000, s. 58.
 9. C. Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Blackwell, Oxford 1997.
 10. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 97.
 11. M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London 1991, s. 19.
 12. K.G. Windhorst, Wertewandel und Konsumverhalten: ein Beitrag zur empirische Analyse der Konsumrelevanz individueller Wertvorstellungen in Bundesrepublik Deutschland, Münster 1985.
 13. M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, Konsumverhalten. Der europäische Markt, Person Studium, München 2001, s. 138.
 14. L. Hildebrandt, Konfirmatorische Analysen von Modellen des Konsumentenverhaltens, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 1983, s. 293.
 15. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 100.
 16. F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, s. 289.
 17. R. Inglehart, Kultureller Umbrach: Wertwandel in der westlichen Welt, Campus Verlag, Frankfurt a.M. 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu