BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik Zbigniew R. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich
Administrative Decisions Concerning Students Made by the University Authorities
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 9-22
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Prawo administracyjne
Students, Higher education, Administrative law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące decyzji administracyjnych podejmowanych w sprawach studentów, absolwentów uczelni oraz osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Przedstawiono zarówno akty zewnętrzne, mające cechy decyzji administracyjnych i podlegające Kodeksowi postępowania administracyjnego, jak i akty wewnętrzne, które nie maja cech decyzji administracyjnych. Omówiono również kwestię ocen egzaminatora, która jest tylko i wyłącznie jego atrybutem.

The paper discusses problems concerning decisions made about college students as well as applicants for admission and graduates by the university/college authorities. The main objective of the paper is to show which of these decisions have the nature of administrative decisions, and which are the so-called internal documents or other kinds of declarations of will or knowledge. This problem is closely connected with the question of procedure in accordance with which the acts of university/college authorities should be passed, and also with the question of appealing against those decisions in the administrative court. The author's conclusions are preceded by the examination of relevant regulations that were in force in the past and are binding now. He also examines the views presented in the doctrine and in judicial decisions, which, it must be emphasized, are highly diversified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Chorąży K., Kmiecik Z.R., Zaświadczenia w rozumieniu k.p.a. a inne akty potwierdzające, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szre-niawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 145-146.
  2. Ochendowski E., Formy działania zakładu, [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci prof. dra M. Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 119.
  3. Ochendowski E., Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 7 i n.
  4. Woś T. [w:] Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 98-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu