BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kępa Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ewolucja opodatkowania obrotu niezawodowego w Polsce w latach 1918-1947
The Evolution of Non-Labour Turnover Taxation in Poland from 1918 to 1947
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 23-41
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Regulacje prawne
Taxation, Civil Law Action Tax, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono trze etapy zmian, jakie miały miejsce w okresie międzywojennym (właściwie do 1947 r.) w przedmiocie opodatkowania dokonywania czynności prawnych odpłatnych i wynikających z obrotu niezawodowego. Pierwszy okres trwał od odzyskania niepodległości do 1920 r., drugi trwał do 1927 r. i od tego roku zaczął się etap trzeci, kiedy to weszła w życie ustawa uchylająca wszystkie stosowane wcześniej.

It can be stated that in the years 1918-1947 regulatory liabilities paid on account of payable and non-labour civil law transactions, as a result of which entities could acquire property rights, underwent a significant transformation in Poland. Generally, the plan for combining in one legislative act different regulations concerning taxes, as well as different regulations concerning taxes and fees, should be assessed as unwise. The result was an incoherent legislative product, which neither had a doctrinal nor much less practical justification. What is more, it caused interpretation difficulties and doubts when applying the law. The next, not the most important but significant matter was that a particular regulatory liability was not given a proper name, which meant that the legislative technique and terminology was not well-adjusted. However, the most important thing affecting the assessment of the tax was the way of defining the taxation object, since this technical element of the tax determines its characteristics and affects all the other elements, thereby regulations as a whole. Because public law entity tried to draw conclusions from previous regulations, the method of defining the objective scope in the subsequent legislative acts, which replaced the regulations of the interwar years, was becoming more and more correct and precise. This also concerned fixing the taxation base. That is why it can be indicated that the taxation of non-labour turnover transactions underwent a substantial evolution: from diverse legal norms in The Second Polish Republic separate territories (being previously parts of different partitioners) to one legislative act (having obviously some particular flaws), from which some conclusions were drawn in the subsequent legislative periods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III: Instytucje budżetowe, Wrocław 1985, s. 466.
 2. Adam L., Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962, s. 99.
 3. Gliniecka J., Funkcje opłat w polskim systemie budżetowym, "Studia Prawnicze" 1987, nr 2, s. 183-187.
 4. Breyer S., Opłaty stemplowe w przeobrażonym ujęciu, "Przegląd Notarialny" 1947, nr V-VI, s. 476.
 5. Głąbiński S., Nauka skarbowości, Warszawa-Lwów 1925, s. 376.
 6. Głąbiński S., Polskie prawo skarbowe, Lwów 1928, s. 91.
 7. Głąbiński S., Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894, s. 241-242 i s. 403-404.
 8. Grzybowski K., Rola prawa w likwidacji podziałów zaborczych oraz w integracji państwa polskiego, "Państwo i Prawo" 1969, nr 1, s. 5 i n.
 9. Hanusz A., Podatki i opłaty samorządowe, Lublin 1992, s. 83.
 10. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977, s. 160.
 11. Jaśkiewicz J., Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce, [w:] Studia podatkowe i budżetowe, Z. Jaśkiewicz (red.), Toruń 1964, s. 6 i n.
 12. Jaśkiewicz J., Charakterystyka opłaty skarbowej, [w:] Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa finansowego, L. Kurowski (red.), Toruń 1949, s. 467-468.
 13. Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Poznań 1923, s. 119.
 14. Małecki J., [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe ,Warszawa 2010, s. 609.
 15. Małecki J., Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska, Poznań 1982, s. 18 i n.
 16. Małecki J., Z problematyki opłaty skarbowej, RPEiS 1989, nr 4, s. 81.
 17. Opydo J., Na marginesie dekretów podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej, "Czasopismo Skarbowe" 1947, nr 1-2, s. 7.
 18. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 21.
 19. Reniger H., [w:] Prawo finansowe, L. Kurowski, red., Warszawa 1955, s. 370.
 20. Rosenkranz A., Taryfa opłat stemplowych w układzie alfabetycznym z dołączeniem dosłownego tekstu ustawy o opłatach stemplowych z dnia 1 lipca 1926 r. Warszawa 1927.
 21. Rosenkranz A., Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczymi, teksty i komentarz, Warszawa 1935, s. XIII.
 22. Rosenkranz A., Wykładnia ustawy o opłatach stemplowych ustalona przez Ministerstwo Skarbu w 1927 roku, zbiór systematyczny zaopatrzony w skorowidz, Warszawa 1928, s. IV.
 23. Rosyjski zbiór ustaw o opłatach, tom V, Zb. Praw ces. ros., wyd. z 1903 r.).
 24. Rozmaryn S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939.
 25. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935, s. 306.
 26. Strasburger E., Ustrój skarbowy RP, Warszawa 1922, s. 22-25, 33-35 i 45-47.
 27. Szpunar J., Zagadnienie opodatkowania ludności w PRL, Warszawa 1963, s. 139-140.
 28. Taylor E., Polityka skarbowa i system podatkowy RP, Poznań 1929, s. 325.
 29. Weinfeld I., Skarbowość polska, t. II: Daniny, podatki, opłaty, cła i akcyzy, Warszawa 1937, s. 130.
 30. Wójtowicz W., Podatki - część szczegółowa, Warszawa 1999, s. 125 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu