BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Leszek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dylematy teorii i metodyki badań orientacji strategicznej marketingu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań, 1999, s. 19-29
Słowa kluczowe
Marketing, Orientacja marketingowa, Podmioty gospodarcze, Marketing strategiczny
Marketing, Marketing orientation, Business entity, Strategic marketing
Abstrakt
Problematyka orientacji marketingowej jest od kilku lat przedmiotem badań w Polsce1. Jej występowanie w zachowaniach strategicznych przedsiębiorstw postrzega się jako symptom postępu transformacji gospodarki czy efekt restrukturyzacji samych przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich aktywów rynkowych. Zaawansowanie procesów transformacyjnych w skali mezzo- ekonomiczno-społecznej (sektorów, regionów) jest jednak bardziej zróżnicowane, dlatego ciągłe empiryczne badania orientacji marketingowych podmiotów gospodarczych mają głębokie uzasadnienie. Silnej inspiracji do badań orientacji marketingowych przedsiębiorstw dostarcza rola tzw. sektorów rozwojowych, innowacyjnych i infrastrukturalnych w procesie rozwoju ekonomiczno-społecznego. Są to sektory o dużych potencjałach rynkowych, podatne na szybki rozwój nowych produktów (usług) i ich oferty handlowej, oferujące produkty (usługi) stymulujące wzrost produkcji i spożycia w innych dziedzinach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, Warszawa J996
 2. K. Mazurek- -Łopacińska: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. AE, Wrocław 1997
 3. Z. Kędzior: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. AE, Katowice 1997
 4. J. Kramer, Z. Kędzior, L. Żabiński: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji w warunkach transformacji do gospodarki rynkowej. "Gospodarka i Przyszłość" 1995, nr 3
 5. G. Hooley, K. Fonfara: Analiza porównawcza działalności marketingowej w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Polsce i w Bułgarii. AE, Poznań 1993
 6. Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych). Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym S. Sudoła przy współpracy W. Koraszewskiego. UMK, Toruń 1996
 7. Słownik wyrazów obcych. Praca zbiorowa pod red. E. Sobol. PWN, Warszawa 1995
 8. S. Nowak: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985
 9. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1997
 10. P.F. Drucker: Menedżer skuteczny. Wyd. Nowoczesność, Czytelnik, AE Kraków 1994
 11. Podręcznik marketingu. Praca zbiorowa pod red. M. J. Thomasa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1988
 12. R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wyd. aukowe PWN, Warszawa-Kraków
 13. K. Ajdukiewicz: Logika pragmatyczna. Warszawa 1975
 14. J. Kramer: Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające orientację na klienta. Marketing 2001. T. 1. UG, Sopot 1998
 15. T. Kramer: Orientacja marketingowa. W: Leksykon marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna i T. Kramera. PWE, Warszawa 1998
 16. W.J. Stanton: Fundamentals of Marketing. Mc Graw-Hill Book-Company, New York 1981
 17. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 18. Ph. Kotler: Marketing. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 19. Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Markingu, Kraków 1996
 20. 1 T. Kramer: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki Polskiej. Praca zbiorowa pod red. Leszka Żabińskiego AE/PTE Katowice 1995
 21. Z. Kędzior: Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji). "Marketing i Rynek" 1997, nr 7
 22. L. Żabiński, P. Koćwin, M. Wywiał: Organizacja rynku węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarki polskiej. Podstawy projektowania kanałów dystrybucji węgla. GIG, Katowice 1998
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu