BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembała Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku, 2009, s. 153-170, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka gospodarcza, Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Migracja zarobkowa, Rynek pracy
Poland's economic integration with the EU, Economic policy, Economic situation, Economic growth, Economic migration, Labour market
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polska aktywnie włącza się w dokonujące się w Europie procesy integracyjne. Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi istotne wyzwanie dla Polski, gdyż wiążą się z nim określone korzyści i koszty, zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej. Jeszcze w okresie przedakcesyjnym próbowano dokonać ich kwantyfikacji, wskazując iż będzie to utrudnione także z uwagi na wciąż postępujący proces transformacji. Efekty członkostwa można rozpatrywać dla różnych sfer gospodarki. Polska otrzymuje również znaczące środki finansowe z funduszy strukturalnych UE, które powinny przyczynić się do zmian strukturalnych w gospodarce i jej modernizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Słojewska A.: Większa Unia, lepszy bilans. "Rzeczpospolita" z 28 kwietnia 2006.
 2. Słojewska A.: Praca w połowie starej Europy. "Rzeczpospolita" z 2 maja 2006.
 3. Filipiuk J.: Zarobki atrakcyjniejsze niż w Polsce. "Rzeczpospolita" z 27 września 2006.
 4. Bielecki J.: Już rusza druga fala polskiej migracji. "Rzeczpospolita" z 24 kwietnia 2006.
 5. Zieliński M.A.: Chwyć pracę za rogi. "Rzeczpospolita" z 14 marca 2006.
 6. Bielecki J.: Praca czeka w Europie. "Rzeczpospolita" z 9 marca 2006.
 7. Bielecki J.. Hydraulik poczeka. "Rzeczpospolita" z 29 kwietnia 2006.
 8. Laitner S., Wagstyl S.: Swoboda pracowników: jak Europa radzi sobie z marszem na zachód. "Rzeczpospolita" z 2 marca 2006.
 9. Fąfara P.: Polska nie dla Polaków. "Newsweek" z 23 kwietnia 2006.
 10. Bunda M.: Wielki odjazd. "Polityka" 2006, nr 8 (2543).
 11. Świdlicki A.: Powrót z Loch Ness polskim hydraulikom? "Rzeczpospolita" z 3 stycznia 2006.
 12. Słojewska A.: Włosi otworzyli rynek pracy. "Rzeczpospolita" z 22 lipca 2006.
 13. Piński J., Zdzichowska M.: Europejska lista płac. "Wprost" z 1 października 2006.
 14. Czekański M.: Unio, oddaj nam hydraulika. "Rzeczpospolita" z 2 lutego 2006.
 15. Walewska D.: Zagraniczni pracownicy potrzebni natychmiast. "Rzeczpospolita" z 12 lipca 2006.
 16. Zieliński M.A.: Więcej mówią niż robią. "Rzeczpospolita" z 29 czerwca 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu